Ghi nhận chi phí hợp lý của thuế TNDN đối với hợp đồng công nhật

Chủ đề   RSS   
 • #601560 31/03/2023

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1978)
  Số điểm: 13303
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 255 lần


  Ghi nhận chi phí hợp lý của thuế TNDN đối với hợp đồng công nhật

  Tình huống đặt ra là công ty làm mảng xây dựng và thuê nhân công công nhật bên ngoài. Vậy khi muốn đưa chi phí lương công nhật vào chi phí hợp lý của công ty thì cần đảm bảo gì?

  Liên quan đến vấn đề này, tại Thông tư 96/2015/TT-BTC có nêu:
   
  Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
   
  “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
   
  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   
  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
   
  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
   
  c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
   
  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
   
  2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
   
  b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty..."
   
  Theo đó, đối với khoản chi tiền lương thì đơn vị cần đáp ứng các điều kiện nêu trên. Trong đó, để chứng minh khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì đơn vị sẽ phải ký hợp đồng với những người này (hợp đồng lao động), tiếp đến là khoản tiền lương được ghi nhận trong Hợp đồng lao động và đơn vị có ký xác nhận chi - nhận tiền của những người này là đã đủ điều kiện ghi nhận chi phí.
   
  Mặt khác, mọi người có thể lưu ý tại Điều 13 Bộ Luật lao động 2019 có nêu:
   
  "Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động."
   
  Theo đó, dù đơn vị đặt tên hợp đồng là gì đi chăng nữa nhưng nếu trong hợp đồng có thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và người lao động chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của đơn vị sử dụng thì đều bị xem là hợp đồng lao động.
   
  Hợp đồng công nhật cũng tương tự vậy khi đây chỉ là hình thức ký theo ngày hoặc trả tiền lương theo ngày mà thôi. Bản chất hợp đồng thông thường vẫn là hợp đồng lao động nên cần đáp ứng Thông tư 96 nêu trên để ghi nhận chi phí hợp lý.
   
   
  192 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận