GCN QSD đất đang thế chấp tại ngân hàng có được chuyển mục đích sử dụng đất không?

Chủ đề   RSS   
 • #545445 05/05/2020

  GCN QSD đất đang thế chấp tại ngân hàng có được chuyển mục đích sử dụng đất không?

  Giấy chứng nhận QSD đất đang thế chấp tại ngân hàng có được lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hay không

   
  1477 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn PTNMTCHAUTHANH vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận