Gây tai nạn giao thông, không thiệt hại về người nhưng vẫn bị ở tù?

Chủ đề   RSS   
 • #604354 28/07/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (767)
  Số điểm: 5150
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Gây tai nạn giao thông, không thiệt hại về người nhưng vẫn bị ở tù?

  Khi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp. Vậy thì trong trường hợp gây tai nạn giao thông gây thiệt hại về người (làm người khác bị thương tật, hoặc thấm chí là gây chết người) thì có bị ở tù không? Nếu không gây thiệt hại về người thì trường hợp nào bị ở tù?

  1. Gây tai nạn giao thông trong trường hợp nào thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

  Căn cứ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 72 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có quy định về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như sau:

  Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

  1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  a) Làm chết người;

  b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

  c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

  d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

  …”

  Theo đó, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác như làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; … Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này.

  Trường hợp phạm tội theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì người phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  Như vậy, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông, gây thiệt hại về người hoặc tài sản theo quy định này thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Trong trường hợp, không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên thì vẫn có thể năng bị phạt tù.

  tai-nan-giao-thong

  2. Người phạm tội gây thiệt hại về tài sản nhưng đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả thì có được giảm án?

  Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

  Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

  - Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

  - Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

  - Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

  - Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

  - Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

  - Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

  Theo đó, người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả tai nạn giao thông do mình gây ra được xem là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

  Cũng theo quy định của Bộ luật Hình sự thì khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

  Người phạm tội có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là cơ sở để Tòa án xem xét khi quyết định hình phạt. Người phạm tội có thể được giảm nhẹ án.

   
  406 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận