Em trai không chấp hành lệnh gọi khám NVQS thì có được kết nạp vào Đảng không?

Chủ đề   RSS   
 • #561819 31/10/2020

  Em trai không chấp hành lệnh gọi khám NVQS thì có được kết nạp vào Đảng không?

  Em trai không chấp hành lệnh gọi khám NVQS thì có được kết nạp vào Đảng không?

  Thủ tục xem xét kết nạp vào đảng viên có bao gồm thẩm định lý lịch của người vào Đảng và người thân của người vào Đảng. Tuy nhiên, theo khoản 3.4 mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW thì người thân của người vào đảng bị thẩm tra lý lịch gồm: Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

  3- Thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại)

  ...

  3.4- Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

  a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

  - Người vào Đảng.

  Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).”

  Bên cạnh đó, hướng dẫn cũng quy định nội dung thẩm tra, xác minh bao gồm làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Riêng người vào đảng sẽ thẩm tra thêm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

  Do đó, theo quy định trên thì em trai không thuộc đối tượng bị thẩm tra lý lịch khi bạn xem xét kết nạp vào đảng. Như vậy, em trai không chấp hành lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự không ảnh hưởng tới quá trình xem xét kết nạp đảng của bạn.  

   
  717 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561954   31/10/2020

  Ngoài ra Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tại Khoản 2, Điều 2 quy định người vào Đảng có người thân vi phạm một trong các điều sau đây thì không được kết nạp:

  “Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

  2.1- Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, công tác viên hoặc làm việc cho các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

  2.2- Tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch có tội ác với cách mạng, với nhân dân; giữ chức vụ uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban thư ký hoặc tương đương trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội do địch lập ra từ cấp xã và tương đương trở lên.”

   
  Báo quản trị |