Em trai bị bệnh hiểm nghèo có được đăng ký giảm trừ gia cảnh?

Chủ đề   RSS   
 • #556696 31/08/2020

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Em trai bị bệnh hiểm nghèo có được đăng ký giảm trừ gia cảnh?

  Tiết d.4 Điểm d và Tiết đ.1 Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

  “Điều 9. Các khoản giảm trừ

  Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

  1. Giảm trừ gia cảnh

  … d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại Điểm đ Khoản 1 Điều này bao gồm:

  d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế;

  d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế;

  d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: Con của anh ruột, chị ruột, em ruột;

  d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

  đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4 Điểm d Khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động;

  đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

  e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại Tiết đ.1.1 Điểm đ Khoản 1 Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).”

  Căn cứ quy định trên, không được đăng ký giảm trừ người phụ thuộc đối với trường hợp em trai bị bệnh hiểm nghèo nhưng đang sống chung với bố mẹ (bố mẹ còn trong độ tuổi lao động).

   
  929 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận