ĐVSN kinh doanh dịch vụ ăn uống

Chủ đề   RSS   
 • #599366 28/02/2023

  ĐVSN kinh doanh dịch vụ ăn uống

  Xin chào các anh chị cho tôi hỏi ĐVSN kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp thuế doanh thu trực tiếp 3%, thuế TNDN 5% đúng không?

   
  81 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quocduy3008@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599804   28/02/2023

  ĐVSN kinh doanh dịch vụ ăn uống

  1. Về thuế GTGT

  Căn cứ Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

  Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

  2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

  b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

  - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

  - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

  …”

  Theo đó, nhà khách kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc trường hợp dịch vụ nên áp dụng tỷ lệ 5% để tính thuế GTGT ạ.

  2. Về thuế TNDN

  Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

  “Điều 3. Phương pháp tính thuế

  5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

  + Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

  Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

  + Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

  + Đối với hoạt động khác: 2%.

  …”

  Như vậy áp dụng tính thuế TNDN là 5% 

   
  Báo quản trị |