Được thay đổi mặt bằng khác hãng khi trúng thầu được không?

Chủ đề   RSS   
  • #603084 07/06/2023

    Được thay đổi mặt bằng khác hãng khi trúng thầu được không?

    Sau khi trúng thầu thì chủ đầu tư muốn thay đổi mặt hàng từ hãng này sang hãng khác có được không?

     
    330 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: