Được hưởng bảo hiểm tiền gửi khi gửi tiền tiết kiệm ở tổ chức nào?

Chủ đề   RSS   
 • #591786 29/09/2022

  Được hưởng bảo hiểm tiền gửi khi gửi tiền tiết kiệm ở tổ chức nào?

  Bảo hiểm tiền gửi được hiểu đơn giản như một khoản tiền bảo đảm, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của người được bảo hiểm tiền gửi trong mối quan hệ này. Vậy khi gửi tiền tiết kiệm ở chủ thể nào thì mới được hưởng số tiền bảo hiểm.
   
  Theo Điều 6 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau:
   
  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
   
  2. Ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.
   
  Và tại Điều 4 Nghị định 68/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau:
   
  1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân, bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
   
  2. Tổ chức tài chính vi mô phải tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với tiền gửi của cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, trừ tiền gửi tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô.
   
  3. Ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.
   
  Như vậy, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trừ ngân hàng chính sách được nhận tiền gửi tiết kiệm của cá nhân phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Các tổ chức này phải được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
   
  172 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592059   30/09/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 3294
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Được hưởng bảo hiểm tiền gửi khi gửi tiền tiết kiệm ở tổ chức nào?

  Bảo hiểm tiền gửi là một sự bảo đảm cho quyền lợi của người có tiền gửi tiết kiệm. Nếu có rủi ro với đơn vị gửi tiền tiết kiệm như ngân hàng hay tổ chức tài chính thì bên bảo hiểm tiền gửi sẽ tiến hành chi trả theo quy định khi ký kết. Khi gửi tiền tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trừ ngân hàng chính sách thì được tham gia bảo hiểm tiền gửi.

   
  Báo quản trị |  
 • #592075   30/09/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Được hưởng bảo hiểm tiền gửi khi gửi tiền tiết kiệm ở tổ chức nào?

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Theo đó, có thể thấy chỉ có tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng chính sách) phải tham gia bảo hiểm tiền gửi khi được nhận tiền gửi tiết kiệm của cá nhân vào tổ chức của mình. Bảo hiểm tiền gửi được xem là cơ sở bảo đảm để các bên thực hiện việc gửi - nhận tiền.

   
  Báo quản trị |  
 • #593385   31/10/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Được hưởng bảo hiểm tiền gửi khi gửi tiền tiết kiệm ở tổ chức nào?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Theo quy định trên, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân. Như vậy, ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện chức năng nhận tiền gửi bắt buộc tham gia bảo hiểm tiền gửi, là một hình thức đảm bảo rủi to cho người gửi.

  Đối với ngân hàng chính sách thực hiện chức năng khai thác các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, tiếp nhận các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước đối với người nghèo và các nguồn vốn khác được Nhà nước cho phép để lập quỹ cho người nghèo vay, thực hiện chương trình của Chính phủ đối với người nghèo, không vì mục đích lợi nhuận, do đó không đặt yêu cầu tham gia bảo hiểm tiền gửi bắt buộc với loại ngân hàng này. 

  Để nhận biết tổ chức tín dụng đã tham gia bảo hiểm tiền gửi, người gửi có thể quan sát điểm giao dịch của tổ chức tín dụng có treo bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi hay không. Cụ thể theo Điều 15, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải niêm yết công khai bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi.

   
  Báo quản trị |