Được hoãn NVQS khi tham gia tình nguyện tại vùng nghèo trên 02 năm

Chủ đề   RSS   
 • #387220 10/06/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4227 lần


  Được hoãn NVQS khi tham gia tình nguyện tại vùng nghèo trên 02 năm

  Thanh niên là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước. Nhằm phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ trong sự đóng góp lợi ích cho xã hội, Nhà nước đưa ra những chính sách ưu đãi dành cho các thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

  Và một trong những chính sách ưu đãi đó là sẽ được tạm hoãn NVQS khi tham gia tình nguyện tại vùng nghèo trên 02 năm. Hãy cùng xem chi tiết các chính sách ưu đãi mà Nhà nước dành cho thanh niên tình nguyện nhé.

  Trong thời gian tham gia tình nguyện

  - Được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động tình nguyện.

  - Được cấp trang thiết bị làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân đảm bảo an toàn, phù hợp với yêu cầu hoạt động tình nguyện.

  - Được tạm hoãn tham gia NVQS trong thời bình khi tham gia tình nguyện tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo liên tục từ 24 tháng trở lên.

  - Được tham gia sinh hoạt đoàn thể, được bồi dưỡng, xét kết nạp Đoàn, kết nạp Đảng nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Đoàn, Điều lệ Đảng.

  - Nếu có hành động dũng cảm khi thực hiện nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng an ninh, dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước hoặc Nhân dân mà bị chết hay bị thương thì được cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hay cho hưởng chính sách như thương binh theo quy định pháp luật về người có công.

  - Nếu bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe thì được hưởng các quyền lợi sau:

    + Thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quy định về pháp luật bảo hiểm y tế, nếu có đóng BHYT.

    + Nếu không đóng BHYT thì được hỗ trợ chi phí cần thiết, hợp lý cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe

    + Nếu tham gia hoạt động tình nguyện liên tục trên 03 tháng và không đóng BHYT, được hỗ trợ chi phí cần thiết, hợp lý cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe

  - Nếu bị tai nạn dẫn đến mất hoặc suy giảm khả năng lao động thì được hưởng các quyền:

    + Được thanh toán trợ cấp BHXH nếu có đóng BHXH.

    + Nếu không đóng BHXH, được hỗ trợ chi phí cần thiết, hợp lý cho việc cứu chữa, phục hồi chức năng bị mất hoặc bị suy giảm.

    + Nếu hoạt động tình nguyện liên tục từ 03 tháng trở lên, được trợ cấp 01 lần bằng 05 tháng lương cơ sở (tương đương 5.750.000 đồng) nếu suy giảm từ 31% trở lên, cứ thêm 1% được hưởng thêm 0.5 tháng lương cơ sở (tương đương 575.000 đồng).

  - Nếu chết do tai nạn lao động khi thực hiện nhiệm vụ hay do nguyên nhân khách quan thì được hưởng trợ cấp BHXH nếu có đóng BHXH, nếu không đóng BHXH được trợ cấp 18 tháng lương cơ sở (tương đương 20.700.000 đồng)

  - Nếu chết do lỗi của bản thân trong quá trình hoạt động tình nguyện thì được hỗ trợ mai táng phí và phương tiện đưa về quê nhà.

  - Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động tình nguyện tại Việt Nam được miễn thị thực xuất, nhập cảnh tại Việt Nam.

  Sau khi kết thúc thời gian tham gia tình nguyện

  - Nếu có nhu cầu học nghề, được hưởng chính sách ưu tiên về học nghề.

  - Được ưu tiên xét duyệt hưởng chính sách định cư, tái định cư ở vùng kinh tế mới, làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên nếu tham gia tình nguyện liên tục từ 24 tháng trở lên. Nếu tham gia tình nguyện theo đợt thì được cộng dồn thời gian tham gia.

  - Được xem xét, cho hưởng chính sách về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức nếu tham gia tình nguyện liên tục từ 24 tháng trở lên tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  - Được xem xét, ưu tiên tuyển chọn tham gia các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc nếu tham gia tình nguyện từ 03 tháng trở lên. Nếu tham gia tình nguyện theo đợt thì được cộng dồn thời gian tham gia.

  - Thanh niên là cán bộ, công, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế nhà nước khi tham gia tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và Nhân dân mà bị thương tích cần điều trị thì thời gian nghỉ điều trị vẫn được tính để xem xét khen thưởng.

  - Thanh niên là học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục khi tham gia tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và Nhân dân mà bị thương tích cần điều trị làm gián đoạn thời gian học thì được xem xét, tạo điều kiện để hoàn thành tốt chương trình học tập.

  Xem chi tiết tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng.

   
  5303 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #387334   10/06/2015

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1878 lần


  Mấy bạn sinh viên có nguyện vọng tương lai làm công chức thì cũng nên lưu ý quy định này nè. Tham  gia tình nguyện liên tục từ 02 năm trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được ưu tiên xét vào công chức. 

   
  Báo quản trị |