Được cấp đất quốc phòng, quân nhân có tự ý chuyển quyền được không?

Chủ đề   RSS   
 • #601683 08/04/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1582)
  Số điểm: 57091
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1220 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Được cấp đất quốc phòng, quân nhân có tự ý chuyển quyền được không?

  Đất quốc phòng là gì? Quân nhân được cấp đất quốc phòng có được chuyển quyền sử dụng đất hay không?

  Đất quốc phòng phục vụ cho mục đích gì?

  Đất quốc phòng là đất được Nhà nước giao cho các đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng vào mục đích quân sự, quốc phòng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

  Khoản 1 Điều 148 Luật Đất đai 2013 quy định các mục đích gồm:

  (1) Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;

  (2) Xây dựng căn cứ quân sự;

  (3) Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa. Và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;

  (4) Xây dựng ga, cảng quân sự;

  (5) Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học. Và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;

  (6) Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;

  (7) Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí;

  (8) Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;

  (9) Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;

  (10) Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

  Đất quốc phòng cấp cho quân nhân có được chuyển nhượng?

  Căn cứ quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 6 Nghị quyết 132/2020/QH14 quy định về quyền, nghĩa vụ của đơn vị, doanh nghiệp quân đội, công an sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế như sau:

  - Được sử dụng đất quốc phòng, an ninh và tài sản gắn liền với đất để thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo đúng phương án đã được phê duyệt.

  - Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

  - Không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chấm dứt phương án sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế để phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh.

  - Nộp tiền sử dụng đất hằng năm theo quy định tại Nghị quyết này.

  - Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

  - Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

  Theo đó, đất quốc phòng phải được sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt. Đồng thời, không được phép chuyển nhượng. Như vậy, không thể mua bán, chuyển nhượng đất quốc phòng.

   
  630 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận