Đưa chi phí hợp lý của DN trước thuế là đúng hay sai?

Chủ đề   RSS   
 • #452472 25/04/2017

  Đưa chi phí hợp lý của DN trước thuế là đúng hay sai?

  Xin chào Luật sư, tôi có vài vấn đề đang vướng mắc nên muốn nhờ Luật sư tư vấn.xin cám ơn rất nhiều!

  Câu hỏi 1 :

  Năm 2013, Bên A (chủ đầu tư) là Công ty đầu tư dự án Chợ (theo hình thức xã hội hóa – thuê đất lâu dài để đầu tư) ký hợp đồng với bên B (bên thi công) thi công tòa nhà 5 tầng với giá trị là 175 tỉ. Nhưng đến năm 2014 do nhiều lý do nên bên A không đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo thiết kế được duyệt nên bên A mời 1 đơn vị liên kết đầu tư 1 tầng 2 bên có thỏa thuận như sau:

  Bên A khoán cho bên B thi công 4 tầng với giá trị 150 tỉ. bên B tự bỏ tiền ra đầu tư xây dựng 1 tầng còn lại, và được quyền sử dụng và kinh doanh  2 tầng này. Xem như là Thỏa thuận liên kết đầu tư (có Hợp đồng)

  Sau khi hoàn thành, Bên thi công xuất hóa đơn giá trị xây lắp toàn bộ dự án cho Chủ đầu tư, sau đó Chủ đầu tư xuất hóa đơn lại cho Đơn vị liên kết phần mà đơn vị này bỏ vốn ra đầu tư theo quyết toán.

  Chủ đầu tư hạch toán bằng cách đưa tất cả vào TSCĐ là 175 tỉ, sau đó giảm trừ TSCĐ đi 16 tỉ.

  Tuy nhiên, Thanh tra Thuế cho rằng :

  1/ Việc xuất giảm trừ TSCĐ đi 16 tỉ là không đúng!

  2/ Yêu cầu hạch toán vào doanh thu mặt bằng cho thuê!

  Hỏi : Thanh tra thuế kết luận như vậy là đúng hay sai? Vì bản chất là xuất hóa đơn phần liên kết đầu tư, không phải là cho thuê mặt bằng.

  Câu hỏi 2 : Công ty ký hợp đồng thu tiền thuê mặt bằng đầu tháng 5 giao mặt bằng nhưng vì … tháng 9 mới giao mặt bằng, nên Công ty chấp nhận trả lãi khoảng thời gian chậm bàn giao bằng số tiền lãi công ty sử dụng để trả nợ cho ngân hàng. Số tiền này Công ty cũng trích nộp thuế TNCN thay cho tiểu thương. Hỏi: Công ty đưa vào chi phí hợp lý trước thuế TNDN có đúng hay sai?

   
  1679 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận