DỰ THẢO THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

Chủ đề   RSS   
 • #430934 15/07/2016

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  DỰ THẢO THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

  Ngày 14/7/2016, Bộ Tài Chính có ban hành DỰ THẢO THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

  Thay thế Thông tư số 24/2010/TT - BTC ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối và qui định về chế độ kế toán đối với các HTX tại Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính. Các quy định trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.
  Các HTX thực hiện việc kiểm kê, khoá sổ, rút số dư các Tài khoản kế toán và chuyển Sổ kế toán theo Chế độ kế toán này từ năm tài chính 2017.
   

   

   
  6344 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  trang_u (26/05/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận