Dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật thuế TNCN sửa đổi

Chủ đề   RSS   
 • #266454 03/06/2013

  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2773)
  Số điểm: 32223
  Cảm ơn: 939
  Được cảm ơn 1122 lần


  Dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật thuế TNCN sửa đổi

  Trong nội dung Dự thảo Thông tư có các hướng dẫn mới về vần đề chịu thuế như sau:

  - Lãi tiền gửi được miễn thuế là lãi gửi đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng dưới các hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

  Như vậy các khoản tiền gửi khác như mục đích nhằm bảo đảm giao dịch như mở L/C...sẽ phải chịu thuế TNCN

  - Cá nhân kinh doanh không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân ấn định, tính trên 10%-30% doanh thu

  + Ngành thương mại chịu thuế trên 10% doanh thu (tỉ lệ này hiện hành là 0,5%-37%);

  + Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 15% (hiện là 5%-35%);

  + Ngành dịch vụ là 30% (hiện là 10%-38%);

  + Hoạt động kinh doanh khác là 12% (hiện là 8%-25%).

  Theo phapluattp

  Xem nội dung Dự thảo Nghị định và Thông tư trong file đính kèm.

   
  8946 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #451749   14/04/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  Đến thời điểm này (14/4/2017) chính thức có các văn bản sau hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012:

  1. Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

  2. Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP

  3. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

  4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế

  5. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

  6. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

  7. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

   
  Báo quản trị |