Dự thảo Nghị định đề xuất 09 đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 01/7/2023

Chủ đề   RSS   
 • #602154 01/05/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1582)
  Số điểm: 57091
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1220 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Dự thảo Nghị định đề xuất 09 đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 01/7/2023

  Bộ Nội vụ mới trình dự thảo Nghị định quy định mới lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang mới nhất (lần 2)

  Cụ thể trong dự thảo Nghị định quy định mới lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang mới nhất (lần 2), đề xuất các nhóm đối tượng sau đây sẽ được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023:

  (1) Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019);

  Xem Dự thảo Nghị định

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/01/Du-thao-nghi-dinh-tang-luong-co-so.pdf

  (2) Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019);

  (3) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019);

  (4) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP đang được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

  (5) Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

  (6) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. 

  (7) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an nhân dân. 

  (8) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu. 

  (9) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. 

  Mức lương cơ sở

  - Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với 09 đối tượng trên.

  - Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

  - Tính các khoản trích và các chế độ, chính sách được chi trả từ ngân sách nhà nước theo mức lương cơ sở.

  Theo đó, từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng.

  Tham khảo:

  Trước đó, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Quốc hội quyết nghị thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023. 

  Cụ thể, Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như sau:

  Theo quyết nghị của Quốc hội lương cơ sở thêm 20,8% vào năm 2023 thì mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm 310.000 đồng/tháng.

  Căn cứ tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP, tiền lương của cán bộ, công chức viên chức hiện nay được quy định mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

  Bên cạnh đó, mức lương cơ sở sẽ là căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

  Như vậy, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được dùng để tính mức lương trong các bảng lương, tính mức phụ cấp và các chế độ khác. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng.

  Qua quy định trên, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2023 được tính theo công thức sau:

  Tiền lương = 1.800.000 đồng x hệ số lương

  Căn cứ tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP đối với bảng 2 được ban hành kèm theo quy định về bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, hệ số lương cao nhất là dành cho công chức nhóm A3.1 bậc 6 loại A3 với hệ số lương là 8.00.

  Xem Dự thảo Nghị định

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/01/Du-thao-nghi-dinh-tang-luong-co-so.pdf

   
  1580 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  danusa (05/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận