Dự thảo Nghị định: Chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc

Chủ đề   RSS   
 • #573748 19/07/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 535 lần


  Dự thảo Nghị định: Chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc

  Chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức quốc phòng - Minh họa

  Chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức quốc phòng - Minh họa

  Chính phủ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Đáng chú ý trong Nghị định là chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức quốc phòng khi thôi việc.

  Cụ thể, những chế độ, chính sách này bao gồm:

  1. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

  2. Được hưởng trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 (một) tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi thôi việc.

  3. Công nhân và viên chức quốc phòng đã thôi việc về địa phương trong thời gian không quá 01 năm (12 tháng) kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực:

  a) Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được thực hiện chế độ chuyên ngành theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này; đồng thời, phải hoàn trả khoản trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 2 Điều này và trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (nếu đã nhận) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi công nhân và viên chức quốc phòng công tác trước khi thôi việc chỉ đạo thu hồi quyết định thôi việc và các khoản trợ cấp nêu trên; ra quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định chuyên ngành; nộp các khoản trợ cấp đã thu vào ngân sách nhà nước và tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng xác nhận bảo lưu thời gian, mức đóng để cộng nối thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội trước đó.

  b) Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải hoàn trả khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi công nhân và viên chức quốc phòng công tác trước khi thôi việc chỉ đạo thu hồi khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần nộp vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng xác nhận bảo lưu thời gian, mức đóng để cộng nối thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội trước đó.

  c) Trường hợp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi công nhân và viên chức quốc phòng công tác trước khi thôi việc đã sáp nhập hoặc giải thể thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định này.

  d) Thời gian công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc về địa phương không được tính là thời gian công tác tham gia bảo hiểm xã hội.

  4. Công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc, có đủ 15 năm là công nhân quốc phòng và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong thời gian bảo lưu bảo hiểm xã hội nếu không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi đủ tuổi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thì được giải quyết chế độ hưu trí do bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nơi cư trú hợp pháp giải quyết.

  Một số nội dung trong Dự thảo Nghị định đã được áp dụng từ 1/7/2016, nay tiếp tục được duy trì.

  Dự kiến, Nghị định này sẽ chấm dứt hiệu lực của Điểm b Khoản 4 Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

  Tải và xem chi tiết Dự thảo tại file đính kèm.

   
  972 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  admin (20/07/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận