Dự thảo Luật ban hành VBQPPL: Ban hành văn bản sai trái không phải bồi thường

Chủ đề   RSS   
 • #335947 30/07/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4346 lần


  Dự thảo Luật ban hành VBQPPL: Ban hành văn bản sai trái không phải bồi thường

  Trong điều kiện cụ thể của nước ta, chưa quy định về bồi thường thiệt hại do ban hành văn bản quy định chi tiết chậm hoặc sai trái – đây là một trong những yêu cầu của Chính phủ trong việc chỉnh lý, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).
   
  Tại Nghị quyết 53/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2014, Chính phủ thống nhất nhận định, việc xây dựng, ban hành Luật ban hành VBQPPL lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý để khắc phục những bất cập, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thi hành VBQPPL … góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước.
   
  Để đảm bảo chất lượng, tính khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới, Chính phủ thống nhất yêu cầu chỉnh lý, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật theo hướng sau đây:
   
  - Mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, bao gồm cả vấn đề tổ chức thi hành pháp luật.
   
  - Đổi mới căn bản quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL để đảm bảo chất lượng, khắc phục bất cập, yếu kém của hệ thống pháp luật, nhất là tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, rườm rà, cồng kềnh…
   
  - Cụ thể hóa các quy định có liên quan của Hiến pháp 2013 về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành pháp luật.
   
  - Phân định thẩm quyền trung ương – địa phương cần quy định rõ hơn trong việc ban hành VBQPPL.
   
  - Cần phân biệt và thể hiện rõ vai trò của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đề xuất, phê duyệt chính sách trong các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo Nghị định.
   
  - Chính phủ cần phải chủ động, thực hiện đầy đủ thẩm quyền trong việc đưa ra chính sách và thể chế hóa chính sách đó thành pháp luật.
   
  - Chính phủ đưa ra chính sách của dự án luật, pháp lệnh để trên cơ sở đó hình thành đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.
   
  - Để góp phần đơn giản hệ thống pháp luật, nhất trí đề nghị giảm thiểu hình thức văn bản.
   
  - Trong điều kiện cụ thể của nước ta, chưa quy định về bồi thường thiệt hại do ban hành văn bản quy định chi tiết chậm hoặc sai trái.
   
  - Về vai trò, trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ trong quy trình xây dựng VBQPPL, nên kế thừa quy định của Luật hiện hành.
   
  - Về thủ tục, Ban soạn thảo tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan tổ chức liên quan về các hình thức VBQPPL.
   
  Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
   
   
  3795 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  phapyst (31/07/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận