Dự kiến trường đại học nhỏ hơn 2000 người vẫn đảm bảo ít nhất 05 ngành đào tạo

Chủ đề   RSS   
 • #601730 12/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1709)
  Số điểm: 57106
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1519 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Dự kiến trường đại học nhỏ hơn 2000 người vẫn đảm bảo ít nhất 05 ngành đào tạo

  Bộ GD&ĐT hiện đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi tải Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2012 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
   
  Theo đó, dự kiến bổ sung thêm điều kiện cho trường đại học có quy mô nhỏ hơn 2000 người học thì tùy vào đặc thù lĩnh vực đảm bảo có ít nhất 05 ngành đào tại đại học.
   
  du-kien-truong-dai-hoc-nho-hon-2000-nguoi-van-dam-bao-it-nhat-05-nganh-dao-tao
   
  (1) Đề xuất trường đại học quy mô nhỏ hơn 2000 người ít nhất có 05 ngành đào tạo
   
  Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị định 99/2019/NĐ-CP thành lập trường là đơn vị đào tạo thuộc cơ sở giáo dục đại học như sau:
   
  - Có ít nhất 05 ngành thuộc cùng một lĩnh vực đào tạo từ trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 03 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, ít nhất 01 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ.
   
  - Có quy mô đào tạo chính quy từ 2.000 người trở lên.
   
  - Có quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường thuộc cơ sở giáo dục đại học. 
   
  - Trường hợp thành lập trường chỉ để đào tạo các chương trình theo định hướng ứng dụng thì không cần điều kiện đào tạo đến trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 
   
  - Trường hợp thành lập trường có quy mô đào tạo chính quy nhỏ hơn 2.000 hoặc có số ngành thuộc cùng một lĩnh vực đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ ít hơn quy định này thì phải có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
   
  - Căn cứ vào tính đặc thù của lĩnh vực hoặc trình độ đào tạo khi bảo đảm ít nhất 05 ngành đào tạo trình độ đại học và 03 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc 02 lĩnh vực đào tạo có chuyên môn gần nhau và có ít ngành được đào tạo trong nước.
   
  (2) Các trường đại học liên kết phải có ít nhất 10 ngành đào tạo tiến sĩ
   
  - Hiện hành quy định có ít nhất 3 trường đại học cùng loại hình công lập hoặc cùng loại hình tư thục liên kết thành đại học hoặc có ít nhất 3 trường đại học là trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận liên kết thành đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
   
  - Đề xuất, trong đó mỗi trường đại học trước khi liên kết phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị định 99/2019/NĐ-CP. Khi đã liên kết thành đại học phải có ít nhất 10 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ; có quy mô đào tạo chính quy trên 15.000 người.
   
  (3) Đề án liên kết trường đại học phải thuyết minh mức độ đáp ứng điều kiện liên kết giữa các trường
   
  Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2019/NĐ-CP về Đề án liên kết thành đại học, trong đó nêu rõ sự cần thiết, những thay đổi về mục tiêu, sứ mạng của các trường tham gia liên kết.
   
  Đặc biệt, thuyết minh về mức độ đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Điều 5 Nghị định 99/2019/NĐ-CP về điều kiện để các trường đại học liên kết thành đại học; dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của đại học; các giải pháp giải quyết rủi ro khi tiến hành liên kết (nếu có).
   
  Xem thêm dự thảo Nghị định tải sửa đổi Nghị định 99/2019/NĐ-CP.
   
  112 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (18/04/2023) SAdmin (13/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận