Dự kiến: Thủ tục, hồ sơ xóa đăng ký thường trú từ 1/7

Chủ đề   RSS   
 • #570079 06/04/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (249)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Dự kiến: Thủ tục, hồ sơ xóa đăng ký thường trú từ 1/7

   

  Xóa đăng ký thường trú - Minh họa

  Để chuẩn bị các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú 2020 (bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2021), Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định thi hành một số điều của Luật này. Một trong những điểm đáng chú ý của Dự thảo là quy định về thủ tục Xóa đăng ký thường trú các trường hợp được quy định tại Điều 24 Luật Cư trú.

  Điều luật trên quy định những người sau đây sẽ bị xóa Đăng ký thường trú:

  Tương ứng với các trường hợp này, Điều 16 Dự thảo Thông tư quy định:

  -  Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú quy định tại các điểm a, b, Khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xoá đăng ký thường trú.

  Hồ sơ bao gồm:

  - Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú

  - Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp xoá đăng ký thường trú.

  Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký thường trú phải xóa tên công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và sổ đăng ký thường trú.

  - Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người thuộc diện xóa đăng ký thường trú quy định tại Điểm c, d, e, g, h, i khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú, cơ quan quản lý cư trú phải lập biên bản về việc xóa đăng ký thường trú, có xác nhận của đại diện chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện xóa đăng ký thường trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sổ đăng ký thường trú.

  Kế đó:

  - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày xoá đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo cho Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh điều chỉnh hồ sơ đăng ký thường trú trong tàng thư hồ sơ cư trú.

  - Quá thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú mà cá nhân, đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xoá đăng ký thường trú theo quy định thì cơ quan đăng ký cư trú nơi có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú lập biên bản, yêu cầu hộ gia đình làm thủ tục xoá đăng ký thường trú.

  Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xoá đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cư trú tiến hành xoá đăng ký thường trú.

  Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7, cùng lúc với Luật Cư trú 2020.

  Xem chi tiết Dự thảo Thông tư tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi jacktran159 ngày 07/04/2021 07:46:48 SA
   
  1201 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jacktran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận