Dự kiến sẽ thanh tra 35 Tòa án nhân dân các cấp trong năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #608451 27/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Dự kiến sẽ thanh tra 35 Tòa án nhân dân các cấp trong năm 2024

  Ngày 18/01/2024 TAND tối cao đã ban hành Quyết định 09/QĐ-TANDTC năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024.
   
  Theo đó, TAND tối cao dự kiến sẽ thanh tra 35 Tòa án nhân dân các cấp trong năm 2024 theo kế hoạch như sau:
   
   
  (1) Nội dung thanh tra của TAND tối cao trong năm 2024
   
  Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của đối tượng thanh tra, mỗi Đoàn thanh tra lựa chọn một số hoặc tất cả nội dung sau:
   
  - Thanh tra công vụ
   
  + Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các Tòa án nhân dân.
   
  + Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Tòa án nhân dân.
   
  + Thanh tra việc tổ chức thực hiện Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân.
   
  - Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
   
  Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Tòa án nhân dân; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị được thanh tra trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
   
  - Thanh tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân
   
  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân tại các Tòa án nhân dân.
   
  - Thanh tra công tác tài chính và công sản
   
  Thanh tra việc sử dụng kinh phí tại các đơn vị dự toán trong hệ thống Tòa án nhân dân; việc quản lý, sử dụng tài sản cố định; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các Tòa án nhân dân khi có yêu cầu của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.
   
  (2) Đối tượng thanh tra ngành Tòa án trong năm 2024
   
  - Thanh tra theo kế hoạch:
   
  Đối tượng thanh tra năm 2024, được dự kiến gồm:
   
  + Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
   
  + 09 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố Hà Nội;
   
  + Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố Hải Phòng;
   
  + Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Bắc Ninh;
   
  + Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế;
   
  + Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Quảng Trị;
   
  + Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 03 Tòa án nhân dân cấp huyện, Thành phố Hồ Chí Minh;
   
  + Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Trà Vinh;
   
  + Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Tiền Giang;
   
  + Tòa án nhân dân tỉnh Long An và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Long An.
   
  - Thanh tra chuyên đề:
   
  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2024, căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu, mục tiêu công tác, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề tại một số Tòa án nhân dân. Các đối tượng thanh tra sẽ được thông báo khi có kế hoạch cụ thể.
   
  Xem thêm Quyết định 09/QĐ-TANDTC năm 2024 có hiệu lực từ ngày 18/01/2024.
   
  243 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (03/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận