Dự kiến: Phấn đấu tỷ lệ người ngoài Đảng ứng cử HĐND 2021-2026 không dưới 10%

Chủ đề   RSS   
 • #564812 15/12/2020

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 6728
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Dự kiến: Phấn đấu tỷ lệ người ngoài Đảng ứng cử HĐND 2021-2026 không dưới 10%

  dự thảo nghị quyết

  Dự thảo Nghị quyết 

  Ngày 10/12, tiếp tục phiên họp 51, Ủy ban Thường vụ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nêu tại dự thảo Nghị quyết đã bám sát quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Thông báo kết luận số 174-TB/TW ngày 08/6/2020 của Bộ Chính trị.

  Theo đó, phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh; đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới (đối với cấp tỉnh, cấp huyện), các thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã); có đại diện của các thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi…. Trong đó:

  - Có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ trúng cử khoảng 30%.

  - Bảo đảm tỷ lệ hợp lý người trong danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân số của   từng địa phương. Quan tâm đến những dân tộc thiểu số trong nhiều khoá Hội đồng nhân dân chưa có người tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử.

  - Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài Đảng không dưới 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

  - Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không dưới 15% tổng số người được giới thiệu;

  - Phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 30% đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở từng cấp;

  - Việc phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị bầu cử cần bảo đảm công bằng, bình đẳng; bảo đảm tương quan hợp lý về dân số giữa các đơn vị hành chính cấp dưới, giữa các thôn, tổ dân phố.

   
  1759 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  dndandan50@gmail.com (25/12/2020) ThanhLongLS (16/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận