Dự kiến người lao động bị sa thải không được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #610007 28/03/2024

  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (876)
  Số điểm: 7512
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Dự kiến người lao động bị sa thải không được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

  Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc  đang đóng bảo hiểm thất nghiệp và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

  Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp hiện nay

  Theo khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013 quy định Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau

  Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau

  + Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

  + Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

  + Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

  Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  Quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay

  Theo Điều 49 của Luật việc làm 2013 người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm 2013 đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây

  Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013;

  Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật việc làm 2013;

  Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây

  + Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

  + Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

  + Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  + Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

  + Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

  + Chết.

  Dự kiến người lao động bị sa thải không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Sắp tới, theo đề xuất tại Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau

  Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây

  Sửa đổi, bổ sung thêm một số đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

   - Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên;

  - Người lao động quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tổng mức tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố.

  - Người làm việc theo hợp đồng làm việc;

  - Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương.

  Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  Bổ sung thêm trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

  + Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trừ các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước theo quy định Bộ luật Lao động;

  + Người lao động bị sa thải theo pháp luật về lao động hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức;

  + Người lao động hưởng lương hưu;

  + Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng lương hưu.

  Theo đó, trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc do bị sa thải theo pháp luật về lao động hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức có thể không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   

   
  115 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận