Dự kiến nâng thời hạn Giấy xác nhận cư trú có giá trị tới 12 tháng

Chủ đề   RSS   
 • #601651 05/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1738)
  Số điểm: 57791
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1538 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Dự kiến nâng thời hạn Giấy xác nhận cư trú có giá trị tới 12 tháng

  Hiện Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú 2020; Thông tư 56/2021/TT-BCA về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA về quy trình đăng ký cư trú.
   
  Theo đó, nội dung nổi bật quy định về Giấy xác nhận cư trú hiện đang là vấn đề quan trọng cần phải sửa đổi, cụ thể đề xuất giấy xác nhận cư trú có giá trị 01 năm.
   
  du-kien-giay-xac-nhan-cu-tru-se-co-gia-tri-toi-12-thang
   
  (1) Đề xuất Giấy xác nhận cư trú có giá trị 12 tháng
   
  Bộ Công an đề xuất nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thông tin cư trú, thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú như sau:
   
  Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú 2020 xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. 
   
  Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.
   
  Hiện hành tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú 2020 xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp.
   
  (2) Cấp Giấy xác nhận cư trú cho hộ gia đình
   
  Xác nhận thông tin về cư trú được cấp cho cá nhân và hộ gia đình theo đề nghị của công dân. 
   
  Trường hợp cấp xác nhận thông tin về cư trú cho hộ gia đình thì phải có ý kiến đồng ý của chủ hộ, trường hợp không thể lấy ý kiến đồng ý của chủ hộ thì phải có ý kiến đồng ý của các thành viên hộ gia đình.
   
  (3) Thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc
   
  Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú ngay sau khi nhận được đề nghị xác nhận thông tin cư trú của công dân. 
   
  Trường hợp nội dung cần xác nhận thông tin về cư trú không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.
   
  (4) Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận cư trú
   
  Cơ quan đăng ký cư trú, Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan) theo yêu cầu của công dân.
   
  (5) Có thể yêu cầu xác nhận thông tin cư trú qua ứng dụng trên điện thoại
   
  Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.
   
  Xem thêm chi tiết dự thảo Thông tư tại đây.
   
  382 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận