Dự kiến: Lưu ý 10 nội dung khi ký hợp đồng với Công ty xổ số Kiến thiết Thủ đô

Chủ đề   RSS   
 • #567677 05/02/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 757 lần


  Dự kiến: Lưu ý 10 nội dung khi ký hợp đồng với Công ty xổ số Kiến thiết Thủ đô

  Ký hợp đồng đại lý với Công ty xổ số Kiến thiết Thủ đô

  Ký hợp đồng đại lý với Công ty xổ số Kiến thiết Thủ đô - Minh họa

  Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 44/2009/TT-BTC hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô. Điểm mới nổi bật của Dự thảo là quy định chi tiết về nội dung hợp đồng đại lý giữa Công ty và người nhận đại lý.

  Hiện nay, chưa có quy định chi tiết về nội dung này, Điểm b Mục 10 Phần II của Thông tư 44 chỉ quy định:

  "Thoả thuận về việc làm đại lý xổ số điện toán giữa Công ty XSKT Thủ Đô và tổ chức, cá nhân làm đại lý phải được lập bằng văn bản, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên."

  Tại Khoản 4 Điều 14 Dự thảo, những nội dung cơ bản sau đây là bắt buộc với hợp đồng đại lý:

  - Tên, địa chỉ, đại diện của các bên ký kết hợp đồng đại lý xổ số tự chọn số điện toán;

  - Sản phẩm vé xổ số tự chọn số điện toán nhận bán;

  - Phương thức phân phối sản phẩm được phép phát hành;

  - Tỷ lệ hoa hồng đại lý, tỷ lệ phí ủy quyền trả thưởng thanh toán vé xổ số trúng thưởng được hưởng (nếu có);

  - Địa điểm và phương thức thanh toán tiền bán vé xổ số, thời điểm thanh toán tiền bán vé xổ số, kỳ hạn nợ;

  - Doanh thu bán vé xổ số tự chọn số điện toán cam kết thực hiện của đại lý xổ số tự chọn số điện toán. Doanh thu cam kết thực hiện của đại lý xổ số tự chọn số điện toán được điều chỉnh trong từng thời kỳ theo chính sách của Công ty XSKT Thủ đô;

  - Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán;

  - Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng;

  - Xử lý vi phạm và các cam kết bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng;

  - Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

  Ngoài ra, tại Khoản 5 Điều 14 Dự thảo Thông tư, dự kiến nếu Công ty XSKT Thủ đô cho đại lý nợ tiền bán vé thì thời gian nợ tối đa đến mười lăm (15) ngày kể từ ngày mở thưởng.

  Hiện nay, Thông tư 44 quy định "Định kỳ, chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc tuần, đại lý xổ số điện toán phải làm thủ tục để thanh toán số tiền bán vé phát sinh của tuần trước cho Công ty XSKT Thủ Đô."

   
  1207 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận