Dự kiến có thêm 02 đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #605831 03/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1985)
  Số điểm: 65056
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1698 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Dự kiến có thêm 02 đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

  Bộ Tài chính hiện nay đang dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 
   
  Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) dự kiến sẽ đề xuất một số nội dung tác động lớn đến doanh nghiệp, tư nhân trong thời gian sắp tới:
   
  du-kien-co-them-02-doi-tuong-chiu-thue-thu-nhap-doanh-nghiep
   
  (1) Thu nhập từ kinh doanh trên nền tảng số sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
   
  Dự kiến sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định sửa đổi đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
   
  - Bổ sung thu thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp nước ngoài từ kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số có liên quan tới tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh.
   
  - Bổ sung nội dung “Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài quy định tại các điểm c, d khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập nhận được có nguồn gốc từ Việt Nam từ hoạt động cung ứng dịch vụ, cung cấp và phân phối hàng hóa, cho vay vốn, tiền bản quyền cho tổ chức cả nhãn Việt Nam hoặc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam hoặc từ chuyển nhượng vốn, dự án đầu tư, quyền góp vốn, quyền tham gia các dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh”.
   
  (2) Hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp sẽ được miễn thuế có thời hạn
   
  - Sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:
   
  + Quy định về tiêu chí đối với phần thu nhập không chia của cơ sở xã hội hóa, hợp tác xã được miễn thuế.
   
  + Sửa đổi, bổ sung quy định về thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ giảm phát thải theo hướng bỏ từ CERs để bao quát các loại chứng chỉ giảm phát thải và bổ sung quy định thu nhập từ thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ các-bon,.... là thu nhập miễn thuế.
   
  - Bổ sung các khoản thu nhập sau được miễn thuế TNDN:
   
  + Thu nhập từ khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
   
  + Thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập từ cung cấp: (i) dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN do cơ quan có thẩm quyền ban hành; (ii) dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước vẫn phải hỗ trợ kinh phí do chưa tính đủ chi phí cung cấp dịch vụ trong giá dịch vụ và (iii) dịch vụ sự nghiệp công ở địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
   
  + Thu nhập từ tiền lãi từ trái phiếu xanh, thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh.
   
  + Thu nhập từ khoản bồi thường của Nhà nước.
   
  + Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu Chính phủ, lãi tín phiếu Kho bạc của các Quỹ thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quyết định được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
   
  + Bổ sung quy định ưu đãi miễn thuế có thời hạn nhằm khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
   
  (3) Thay đổi phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp
   
  - Luật hóa một số quy định đã thực hiện ổn định theo quy định của Chính phủ nhằm đảm bảo tính pháp lý ổn định lâu dài, trong đó quy định chi tiết tỷ lệ thu thuế phù hợp đối với từng loại hình cỏ phát sinh vướng mắc trong thực tiền thời gian qua:
   
  + Phương pháp thu thuế theo tỷ’ lệ % doanh thu đối với doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.
   
  + Phương pháp thu thuế theo tỷ' lệ % doanh thu đối với đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác trong trường hợp xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập.
   
  - Bổ sung quy định nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ' lệ % doanh thu đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán siêu nhỏ.
   
   
  239 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (13/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận