Dự kiến: Chuyên ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê gồm 47 vị trí việc làm cho công chức

Chủ đề   RSS   
 • #568148 26/02/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 757 lần


  Dự kiến: Chuyên ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê gồm 47 vị trí việc làm cho công chức

  Dự thảo Hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê

  Hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ cho công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và thống kê

  Thực hiện khoản 1 Điều 14 Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê.

  Theo quy định tại văn bản, một số nội dung đáng chú ý là

  Căn cứ xác định vị trí việc làm, định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê (Điều 3) gồm:

  1. Căn cứ xác định vị trí việc làm:

  - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

  - Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  2. Căn cứ xác định biên chế công chức

  - Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

  - Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  - Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

  - Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê, Phòng Tài chính kế hoạch, Chi cục Thống kê cấp huyện, Chi cục Thống kê khu vực), ngoài các căn cứ quy định nêu trên còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  Các nhóm việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê (Điều 5) gồm:

  - Hệ thống vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê gồm 47 vị trí việc làm (lĩnh vực kế hoạch, đầu tư có 42 VTVL, lĩnh vực thống kê có 5 VTVL) cụ thể tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

  - Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê căn cứ yêu cầu công việc, mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động để xác định ngạch, số lượng ngạch công chức ngành và tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch của đơn vị.

  - Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê cũng có thể là vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn của các cơ quan, tổ chức khác

  Mời bạn đọc xem chi tiết dự thảo và tại file đính kèm và đóng góp ý kiến.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 26/02/2021 03:46:55 CH
   
  1260 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận