Dự kiến các trường hợp hủy QĐ khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

Chủ đề   RSS   
 • #545936 13/05/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Dự kiến các trường hợp hủy QĐ khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

   

  Đây là nội dung đang được đưa ra tại dự thảo quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14.

  Thông tư này quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (sau đây gọi chung là xử lý nợ) còn nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14.

  Theo đó, các trường hợp hủy quyết định khoanh nợ tiền thuế, quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp gồm:

  - Người nộp thuế đã được khoanh nợ, xóa nợ nhưng cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng theo quy định tại Nghị quyết 94/2019/QH14.

  - Người nộp thuế đã được khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại sản xuất, kinh doanh, trừ đối tượng được xóa nợ quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 4 của Nghị quyết 94/2019/QH14.

  - Cá nhân, cá nhân kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu của người nộp thuế đã được khoanh nợ, xóa nợ thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới, trừ đối tượng được xóa nợ quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 4 của Nghị quyết 94/2019/QH14.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  1370 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận