Dự kiến bổ sung thêm trường hợp bị tinh giản biên chế

Chủ đề   RSS   
 • #601701 10/04/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Dự kiến bổ sung thêm trường hợp bị tinh giản biên chế

  Tại Dự thảo Nghị định về tinh giản biên chế mới đây thì ngoài những trường hợp bị tinh giản biên chế theo quy định hiện tại thì có bổ sung thêm trường hợp thời gian bị kỷ luật thuộc một trong các hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
   
  du-kien-bo-sung-them-truong-hop-bi-tinh-gian-bien-che
   

  Sẽ phải hoàn trả tiền trợ cấp khi được tuyển dụng lại vào cơ quan, đơn vị lương từ ngân sách nhà nước

  Theo dự thảo nghị định mới đã có 01 điều riêng quy định về trách nhiệm của người đối tượng tinh giản biên chế. Theo đó:

  - Trường hợp đã hưởng chính sách tinh giản biên chế nhưng không đúng đối tượng thì phải hoàn trả số tiền đã thực nhận khi thực hiện chính sách, chế độ tinh giản biên chế. Trường hợp người đó đã mất trong thời gian nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì sẽ không phải hoàn trả kinh phí đã nhận, số kinh phí này sẽ do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp người đó sử dụng kinh phí thường xuyên để thanh toán, ngân sách nhà nước không bổ sung kinh phí.

  -  Đối tượng đã được hưởng chính sách tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận. Và cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi tuyển dụng lại người đã nhận trợ cấp tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định này có trách nhiệm thu hồi số tiền trợ cấp đã nhận và nộp vào ngân sách nhà nước.

  Nội dung đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 và giai đoạn 2027-2030

  Khi xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 và giai đoạn 2027-2030 theo các nội dung sau:

  - Sự cần thiết và căn cứ xây dựng đề án tinh giản biên chế.

  - Đánh giá việc thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn trước.

  - Xác định lộ trình tinh giản biên chế của giai đoạn và của từng năm.

  - Giải pháp thực hiện tinh giản biên chế tinh giản biên chế của giai đoạn .

  - Kiến nghị, đề xuất.

  Theo các quy định hiện tại thì không quy định về nội dung của đề án tinh giản biên chế mà chỉ nêu chung trình tự xây dựng đề án như sau:

  + Rà soát chức năng, nhiệm vụ để xác định những nhiệm vụ không còn phù hợp cần loại bỏ, những nhiệm vụ trùng lắp cần chuyển giao sang cơ quan, đơn vị khác; những nhiệm vụ cần phân cấp cho cấp dưới, địa phương và tổ chức sự nghiệp hoặc doanh nghiệp đảm nhận.

  + Sắp xếp lại tổ chức, gắn với cải tiến quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ tổ chức trung gian.

  + Sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng.

  Bổ sung thêm quy định về thời hạn giải quyết tinh giản biên chế

  - Đối với các cơ quan tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, chức, viên chức

  + Chậm nhất là ngày 30 /11 hàng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm sau liền kề thuộc thẩm quyền quản lý;

  + Chậm nhất là ngày 31/5 hàng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm thuộc phạm vi quản lý.

  - Đối với các Bộ, ngành, địa phương

  + Chậm nhất là ngày 15/12 hàng năm, Bộ, ngành, địa phương phê duyệt đối với đối tượng tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm sau liền kề thuộc thẩm quyền quản lý; chậm nhất là ngày 15/6 hàng năm, Bộ, ngành, địa phương phê duyệt đối với đối tượng tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm thuộc phạm vi quản lý.

  + Chậm nhất là ngày 15/7 hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm thuộc thẩm quyền quản lý để kiểm tra theo quy định; chậm nhất là ngày 15/01 hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm trước liền kề thuộc phạm vi quản lý để kiểm tra.

   

   
  145 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận