Dự kiến: Bổ sung nhiều nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

Chủ đề   RSS   
 • #570341 16/04/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 534 lần


  Dự kiến: Bổ sung nhiều nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

  Nhãn hàng hóa - Minh họa

  Chính phủ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Một trong những nội dung nổi bật của Dự thảo này là việc bổ sung nhiều nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa.

  Cụ thể, hiện nay quy định tại Điều 10 Nghị định 43 chỉ bắt buộc thể hiện những nội dung sau:

  - Tên hàng hóa;

  - Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

  - Xuất xứ hàng hóa;

  - Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

  Dự thảo Nghị định bổ sung thêm như sau:

  (1) Đối với hàng hóa lưu thông trong nước, nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt:

  - Tên hàng hóa;

  - Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

  - Xuất xứ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa;

  - Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

  (2) Đối với hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam trên nhãn gốc bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt trước khi thông quan:

  - Tên hàng hóa;

  - Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

  - Xuất xứ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.

  Trường hợp trên nhãn gốc hàng hóa không thể hiện xuất xứ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa thì bắt buộc phải thể hiện nội dung này trong hồ sơ nhập khẩu kèm theo hàng hóa.

  Hàng hóa nhập khẩu khi đưa ra lưu thông phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt quy định tại mục (1) và giữ nguyên nhãn gốc.

  (3) Hàng hóa sản xuất trong nước để xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo pháp luật của nước nhập khẩu.

  Trường hợp hàng hóa sản xuất trong nước để xuất khẩu có nhãn hàng hóa thể hiện xuất xứ hàng hóa thì nội dung xuất xứ hàng hóa phải bảo đảm đáp ứng quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này.

  Nội dung nhãn hàng hóa xuất khẩu phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

  Ngoài ra, Dự thảo còn sửa đổi, bổ sung Đối tượng điều chỉnh, Phạm vi điều chỉnh, quy định về Xuất xứ hàng hóa của Nghị định 43.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm dưới đây.

   
  1058 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  admin (17/04/2021) ThanhLongLS (16/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #570489   21/04/2021

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14960)
  Số điểm: 99989
  Cảm ơn: 3486
  Được cảm ơn 5356 lần
  SMod

  Thắc mắc 1 chút ở chỗ này

  ...nội dung xuất xứ hàng hóa phải bảo đảm đáp ứng quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này.

  Không hiểu "Nghị định này" là ý nói đến nghị định 43/2017 hay là cái nghị định đang là dự thảo ?

   
  Báo quản trị |