Dự kiến: 26 biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán

Chủ đề   RSS   
 • #567739 08/02/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Dự kiến: 26 biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán

  Các biểu mẫu trong công tác quyết toán

  Các biểu mẫu trong công tác quyết toán

  Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán, trong đó bao gồm 2 loại biểu mẫu: Biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán theo niên độ và Biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

  Trong đó:

  11 mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán theo niên độ là:

  1. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách: Mẫu số 01/CĐT.

  2. Bảng đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước: Mẫu số 02/CĐT.

  3. Thực hiện vốn đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do Quốc hội quyết định): Mẫu số 03/CĐT.

  4. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách của bộ, cơ quan trung ương: Mẫu số 01/CQTH.

  5. Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách do địa phương quản lý: Mẫu số 02/CQTH.

  6. Bảng đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước: Mẫu số 03/CQTH.

  7. Thực hiện vốn đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do Quốc hội quyết định): Mẫu số 04/CQTH.

  8. Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương theo năm ngân sách: Mẫu số 01/CQTT.

  9. Báo cáo chi tiết quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương theo năm ngân sách: Mẫu số 02/CQTT.

  10. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các địa phương theo năm ngân sách: Mẫu số 03/CQTT.

  11. Thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách: Mẫu số 01/TBTĐ.

  15 mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành là:

  1. Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành: Mẫu số 01/QTDA.

  2. Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng: Mẫu số 02/QTDA.

  3. Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư công: Mẫu số 03/QTDA.

  4. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: Mẫu số 04/QTDA.

  5. Tài sản dài hạn (tài sản cố định) mới tăng: Mẫu số 05/QTDA.

  6. Tài sản ngắn hạn bàn giao: Mẫu số 06/QTDA.

  7. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Mẫu số 07/QTDA.

  8. Tình hình thanh toán và công nợ của dự án: Mẫu số 08/QTDA.

  9. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành của chủ đầu tư: Mẫu số 09/QTDA.

  10. Báo cáo kết quả phê duyệt tổng quyết toán vốn đầu tư công dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A hoàn thành: Mẫu số 10/QTDA.

  11. Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình) hoàn thành: Mẫu số 11/QTDA.

  12. Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm: Mẫu số 12/QTDA.

  13. Phiếu giao nhận Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành: Mẫu số 13/QTDA.

  14. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành của Ủy ban nhân dân cấp xã: Mẫu số 14/QTDA.

  15. Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp xã: Mẫu số 15/QTDA.

  Xem chi tiết Dự thảo và các văn bản liên quan tại file đính kèm.

   
  1599 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/02/2021) admin (09/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận