Dự án xây dựng cơ sở sản xuất cồn, rượu có phải thực hiện không?

Chủ đề   RSS   
 • #519904 01/06/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Dự án xây dựng cơ sở sản xuất cồn, rượu có phải thực hiện không?

  Cho tôi hỏi đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường? Dự án xây dựng cơ sở sản xuất cồn, rượu có phải thực hiện không?

   
  811 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #519910   01/06/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1360)
  Số điểm: 11487
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường anh/chị kiểm tra trực tiếp tại Điều 18 của Luật bảo vệ môi trường 2014. Cụ thể:

  "Điều 18. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

  1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm:

  a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

  b) Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

  c) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

  2. Chính phủ quy định danh mục dự án quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này".

  Cụ thể, danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường anh/chị kiểm tra trực tiếp tại Phụ lục II - DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG được ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Trong đó, số thứ tự 66 của Nhóm các dự án sản xuất, chế biến thực phẩm có quy định "Dự án xây dựng cơ sở sản xuất cồn, rượu" mà có quy mô "Công suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên" thì phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường anh/chị nhé.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/06/2019)