Dự án đầu tư mới vào cụm công nghiệp thì có được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Chủ đề   RSS   
 • #608549 02/02/2024

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1303)
  Số điểm: 9940
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 190 lần


  Dự án đầu tư mới vào cụm công nghiệp thì có được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp không?

  Doanh nghiệp đầu tư dự án mới vào cụm công nghiệp được hưởng ưu đãi không? Nếu có thì có được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

  Doanh nghiệp đầu tư dự án mới vào cụm công nghiệp được hưởng ưu đãi không?

  Theo Điều 27 Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp quy định về ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp thì dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

  Doanh nghiệp đầu tư dự án mới vào cụm công nghiệp thì có được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

  Theo Phụ lục III Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư thì cụm công nghiệp được xác định là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc địa bàn được ưu đãi đầu tư.

  Theo Khoản 3 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC) hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về ưu đãi thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN như sau:

   Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

  Tương ứng khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.


  Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã hết hiệu lực hiện đang áp dụng theo Phụ lục III Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 

  => Như vậy, theo các quy định trên thì dự án đầu tư mới của doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp sẽ được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

  Ngoài ra, các doanh nghiệp cần lưu ý về điều kiện để được xác định là dự án đầu tư mới để được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC) hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

  * Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là:

  - Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

  - Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

  - Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

  - Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

  Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  * Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

  - Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

  - Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

  Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Hi vọng thông tin trên hữu ích đối với bạn!

   
  393 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận