Đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian thử việc

Chủ đề   RSS   
 • #559419 30/09/2020

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1939)
  Số điểm: 12823
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 246 lần


  Đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian thử việc

  Mọi người hỗ trợ giúp mình nội dung liên quan tới nội dung đóng đoàn phí của người lao động (NLĐ). Cụ thể là về việc đóng đoàn phí cho NLĐ đang thử việc với nội dung sau:
   
  Căn cứ theo khoản 5, Điều 23. Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí (QĐ số 1908/QĐ-TLĐ):
   
  "5. Đoàn viên ở các nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội: đóng đoàn phí theo mức ấn định nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1 % mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước."
   
  Vậy đối với NLĐ thuộc đối tượng thử việc trong tháng (công ty ký HĐ thử việc riêng), không thuộc đối tượng tham gia BHXH nhưng được làm đoàn viên của công ty ngay khi còn trong thời gian thử việc thì NLĐ có phải đóng đoàn phí hay không? Và mức đóng của NLĐ? 
   
  Ví dụ 1: NLĐ ký HĐ thử việc 6 ngày  làm việc với công ty từ ngày 23/09/2020 tới 30/09/2020; NLĐ có đơn xin gia nhập công đoàn và được công đoàn công ty ban hành quyết định kết nạp làm đoàn viên từ ngày 28/09/2020. Thì NLĐ có phải đóng đoàn phí tháng 09/2020 không và mức đóng đoàn phí như thế nào?
   
  Ví dụ 2: 
   
  NLĐ ký HĐ thử việc 60 ngày từ ngày 24/07/2020 tới 21/09/2020; NLĐ có đơn xin gia nhập công đoàn  và được công đoàn công ty ban hành quyết định kết nạp làm đoàn viên từ ngày 31/07/2020. 
   
  NLĐ ký HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng với công ty từ ngày 22/09/2020; bắt đầu tham gia BHXH tại công ty từ tháng 10/2020. Thì việc tính đóng đoàn phí của NLĐ trong các tháng 7 (chỉ có 1 ngày 31/07/2020); tháng 8; tháng 9/2020 như thế nào?
   
  Quan điểm của mình thì Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 về Quy định quản lý tài chính, tài sản công đoàn; thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành nêu rõ đối tượng đóng Đoàn phí công đoàn là Đoàn viên công đoàn. Do đó, khi cá nhân người đó đã gia nhập công đoàn thì có cơ sở để đóng Đoàn phí rồi.
   

  Đối với vấn đề mức đóng Đoàn phí thì do khi ký Hợp đồng thử việc, người này không thuộc trường hợp tham gia BHXH bắt buộc nên đơn vị không có căn cứ để xác định mức đóng BHXH để tính đoàn phí được. Vì vậy, Công đoàn cơ sở sẽ tiến hành trích đóng đoàn phí theo mức ấn định nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1 % mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

  Về vấn đề xác định mức đóng trong trường hợp ký hợp đồng lao động và hợp đồng thử việc nối tiếp nhau trong cùng một tháng thì hiện không có hướng dẫn cụ thể về việc xác định theo mức đóng nào. Quan điểm của mình rằng do Đoàn phí công đoàn đóng cùng thời điểm với BHXH bắt buộc nên tại tháng bắt đầu đóng BHXH bắt buộc cho họ sẽ đóng Đoàn phí theo mức của Hợp đồng lao động. Còn tháng mà người đó thử việc, chưa tham gia BHXH thì tham gia theo mức lương cơ sở như hướng dẫn ở phần trên.

  Mọi người có quan điểm nào chính xác hơn không?

   
  3426 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận