Đồng bộ quy định của Đảng: tăng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ

Chủ đề   RSS   
 • #594141 24/11/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2141)
  Số điểm: 74946
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đồng bộ quy định của Đảng: tăng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ

  Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 76/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

  Theo đó, kể từ ngày Nghị quyết 76/2022/QH15 được Quốc hội thông qua (ngày 15/11/2022) áp dụng việc tăng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  Cụ thể, trước đó theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thời hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau: 

  - Hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách là  02 năm;

  -Hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định kể trên là 05 năm. 

  Trong đó, ngoại trừ các hành vi vi phạm sau đây thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật:

  - Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; 

  - Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 

  - Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 

  - Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp. 

  Tuy nhiên, tại nội dung Nghị quyết 76/2022/QH15 nêu rõ áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật:

  - 05 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; (thay vì 02 năm)

  - 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. (thay vì 05 năm)

  Ngoài ra, các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

  Theo đó, tăng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ với quy định của Đảng.

  Giao Chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.

  Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 76/2022/QH15 được thông qua ngày 15/11/2022.

   
  240 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594149   24/11/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Đồng bộ quy định của Đảng: tăng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ

  Cảm ơn bài viết của bạn. Việc xây dựng Nghị quyết 76/2022/QH15 hướng đến mục tiêu triển khai áp dụng đồng bộ, thống nhất quy định của Đảng với quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức viên chức; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; giải quyết vướng mắc, bất cập quản lý trong thực tiễn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/11/2022)