Đóng bảo hiểm xã hội đối với NLĐ ký HĐLĐ chính thức giữa tháng?

Chủ đề   RSS   
 • #568079 24/02/2021

  ThaiVu.97

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2020
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Đóng bảo hiểm xã hội đối với NLĐ ký HĐLĐ chính thức giữa tháng?

  Cho mình hỏi là: công ty có ký hợp đồng lao động thử việc cho công nhân là 6 ngày làm việc. Người lao động bắt đầu thử việc từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021. Sau đó, ngày 17/02/2021, có ký hợp đồng lao động chính thức cho người lao động với thời hạn 01 năm. đối với người lao động ký hợp đồng như vậy, công ty không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động tại thời điểm tháng 02. Sang tháng 03, công ty bắt đầu tham gia bảo hiểm bắt buộc cho người lao động

  Căn cứ theo khoản 3, Điều 85 Luật BHXH 2014 thì: “Người lao dộng không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BXH của tháng đó”.

  Và, Căn cứ theo Khoản 3, Điều 168, Bộ luật Lao động 2019 thì: “Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”

  Vậy, cho mình hỏi là: Trong trường hợp này, Tháng 2.2021, Công ty không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động là đúng hay sai?

  Trong trường hợp công ty không đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, công ty có phải chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động bắt buộc đóng BHXH không?"

   
  915 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ThaiVu.97 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #568080   24/02/2021

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  GIẢI ĐÁP: Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

  Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  Đồng thời, theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

  Do đó, doanh nghiệp bên chị cần xác định lại thời gian người lao động không làm việc và không hưởng lương theo hợp đồng lao động trong tháng 2/2021, cụ thể:

  - Trường hơp người lao động không làm việc và không hưởng lương dưới 14 ngày làm việc: Doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

  - Trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên: Doanh nghiệp không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

  Lưu ý: Đối với trường hợp người lao động nghỉ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng hoặc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng) thì tháng đó không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng người lao động này vẫn được xác định là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định trên.

  Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, theo đó, doanh nghiệp chỉ có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương ứng với mức doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

  Vì vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động (do không đủ điều kiện về thời gian làm việc) thì doanh nghiệp không có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương ứng với mức doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |