Đóng bảo hiểm trong mùa dịch bệnh Covid-19

Chủ đề   RSS   
 • #542901 31/03/2020

  Đóng bảo hiểm trong mùa dịch bệnh Covid-19

  Ngày 04/03/2020, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về BHXH như sau: "Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật."
   
  Đồng thời, tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì, chỉ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
   
  => Theo đó, đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6 hoặc tháng 12/2020 và không tính lãi chậm nộp.
   
  Công văn tham khảo thêm:
  + Theo quy định tại khoản 6 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, thì: "Trong thời gian người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc."

  + Tại khoản 3 và khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, quy định như sau:

  "Điều 42. Quản lý đối tượng
  [...]
  3. Đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT, quỹ BHTN. Hết thời hạn được tạm dừng đóng, đơn vị tiếp tục đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tiền đóng bù không bị tính lãi chậm đóng.
  [...]
  8. Người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc."
   
  => Trường hợp NLĐ ngừng việc mà vẫn được hưởng tiền lương thì mức đóng BHYT, BHTN, BHXH theo mức tiền lương NLĐ được hưởng trong thời gian ngừng việc. 
   
  Trường hợp, NLĐ nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng BHYT, BHXH trong tháng đó.

   

   
  4441 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #552314   20/07/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1976)
  Số điểm: 14155
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 312 lần


  Theo Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì chỉ nêu là nếu không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên thì không đóng BHXH thôi. Chứ không có nội dung nào nói là không đóng BHYT cả. Tại Công văn 1734/BHXH-QLT năm 2017 về hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành:
   
  "9.7. Khi có phát sinh giảm người lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.
   
  Ví dụ: Người lao động thôi việc 28/07/2017, đơn vị báo giảm vào ngày 01/08/2017 thì đóng BHYT hết tháng 8/2017; không đóng BHXH, BHTN tháng 8/2017."
   
  Báo quản trị |