Đơn vị tư vấn thiết kế có bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm tư vấn đầu tư xây dựng?

Chủ đề   RSS   
 • #602435 10/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1709)
  Số điểm: 57106
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1519 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đơn vị tư vấn thiết kế có bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm tư vấn đầu tư xây dựng?

  Thông thường đối với công trình xây dựng sẽ mang nhiều rủi ro nhất là trong quá trình thi công vì vậy nhà đầu tư và chủ thầu xây dựng đều phải mua bảo hiểm. Dù vậy, vẫn còn một đối tượng khác là đơn vị tư vấn thiết kế trong quá trình xây dựng thì có bắt buộc phải mua bảo hiểm?
   
  don-vi-tu-van-thiet-ke-co-bat-buoc-mua-bao-hiem-trach-nhiem-tu-van-dau-tu-xay-dung?
   
  1. Đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng có phải mua bảo hiểm bắt buộc?
   
  Căn cứ Điều 18 Thông tư 50/2022/TT-BTC quy định nhà thầu tư vấn có trách nhiệm phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng khi thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng.
   
  Do đó, bên cạnh chủ đầu tư xây dựng, đơn vị thầu xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc thì đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng cũng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp.
   
  2. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu ra sao?
   
  Bảo hiểm trách nhiệm sẽ bảo hiểm các đối tượng và số tiền bảo hiểm tối thiểu được quy định theo Điều 14 Thông tư 50/2022/TT-BTC như sau:
   
  Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp II trở lên.
   
  Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng.
   
  3.  Đơn vị tư vẫn sẽ không được bảo hiểm trong trường hợp nào?
   
  Căn cứ Điều 15 Thông tư 50/2022/TT-BTC phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được quy định như sau:
   
  Phạm vi bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí có liên quan theo quy định pháp luật, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 50/2022/TT-BTC.
   
  Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:
   
  - Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung theo quy định tại Điều 5 Thông tư 50/2022/TT-BTC.
   
  - Tổn thất phát sinh do nhà thầu tư vấn cố ý lựa chọn phương pháp thi công, tính toán, đo đạc, thiết kế, sử dụng vật liệu chưa được thử nghiệm.
   
  - Chi phí thiết kế lại hoặc sửa bản vẽ, kế hoạch, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật hoặc danh mục tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.
   
  - Tổn thất phát sinh do nấm mốc.
   
  - Tổn thất do việc tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng dẫn đến gây ô nhiễm, nhiễm bẩn đối với môi trường và bên thứ ba.
   
  - Tổn thất có liên quan đến chất amiăng hoặc bất kỳ nguyên vật liệu nào có chứa chất amiăng.
   
  - Tổn thất phát sinh từ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
   
  Như vậy, dù là đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng hay là chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng cũng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm thuộc lĩnh vực của mình trong quá trình xây dựng, thẩm định.
   
  256 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (12/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận