Đơn vị sự nghiệp công lập có được tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #565411 27/12/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Đơn vị sự nghiệp công lập có được tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp?

  Hiện tại, Viện khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim được giao tự chủ một phần và đang hoạt động theo mô hình tự chủ (chưa được giao tự chủ hoàn toàn), tôi muốn hỏi: Trong tuyển dụng viên chức/thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III, Viện có thể ủy uyền cho đơn vị cơ sở (đơn vị tự hạch toán độc lập) tuyển dụng viên chức/thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III được không? nếu có thì căn cứ cơ sở pháp lý nào?

   
  604 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #565420   27/12/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1360)
  Số điểm: 11487
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP:

   

  “Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập

   

  2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này còn có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   

  a) Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo quy định của Đảng và của pháp luật;

   

  b) Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

   

  c) Quyết định cử viên chức tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khảo sát và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo phân cấp”.

   

  Theo đó, anh xem lại đơn vị mình đã đủ điều kiện  tự bảo đảm chi thường xuyên hay chưa, nếu đủ điều kiện này rồi thì có thể tự tổ chức thi hoặc xét thăng hạng. Quy trình tổ chức thi hoặc xét thăng hạng được áp dụng theo hướng dẫn tại Nghị định 161 này.

   

  Anh liên hệ cơ quan chủ quản để xác định lại chế độ tự chủ của đơn vị anh nha.

   

   
  Báo quản trị |