Đơn vị sự nghiệp có thu được sử dụng định mức xe là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #582386 31/03/2022

  Đơn vị sự nghiệp có thu được sử dụng định mức xe là bao nhiêu?

  Thứ nhất, theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP đây là định quy định chung, tại Nghị định này quy định đối tượng áp dụng trong đó bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập nói chung.

  - Thứ hai, định mức sử dụng xe đối với đơn vị sự nghiệp cụ thể như thế nào còn phải tùy thuộc vào lĩnh vực, địa phương quy định nữa. Đơn cử như tại Điều 12, 13 Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định như sau:

  Điều 12. Xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh

  1. Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung:

  c) Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương đương thuộc cấp tỉnh có chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô: Tối đa 01 xe/01 đơn vị;

   

  Điều 13. Xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan cấp huyện
   

  3. Đơn vị thuộc cấp huyện không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này không được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung; trường hợp có chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác.

  Vậy nên, tùy thuộc đơn vị cũng như quy định thêm của địa phương thì mới xác định được mức xe đối với đơn vị sự nghiệp là bao nhiêu.

   
  231 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586580   28/06/2022

  Đơn vị sự nghiệp có thu được sử dụng định mức xe là bao nhiêu?

  Cảm ơn các thông tin mà bạn vừa cung cấp. Theo quan điểm của mình thì việc đặt ra các mức sử dụng xe của các đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết. Vì trong những mục đích sử dụng khác nhau thì sẽ có mức sử dụng khác nhau. Nên để ra những mức riêng để phù hợp và tiết kiệm với thực tế.

   
   
  Báo quản trị |