Đơn tạm hoãn chấp hành hình phạt tù

Chủ đề   RSS   
 • #475987 25/11/2017

  girldancelove

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/11/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đơn tạm hoãn chấp hành hình phạt tù

  Thưa Luật sư, em xin hỏi mẫu Đơn tạm hoãn chấp hành hình phạt tù

   
  10329 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #476029   26/11/2017

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 778 lần
  Lawyer

  Bạn tham khảo mẫu này xem sao:

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ĐƠN XIN HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ
  Kính gửi: Toà án Nhân dân .............................
  Tôi tên là:...... ............................. sinh năm................ giới tính .................................
  Địa chỉ thường trú:......................................................................................................... 
  Địa chỉ tạm trú: .............................................................................................................
  Tại bản án hình sự sơ thẩm (hoặc phúc thẩm) số............../ngày.........tháng..........năm.........của Toà án Nhân dân đã tuyên phạt tôi ........... năm tù về tội
  thời giạn tù tính từ ngày thi hành án...............................
  Nay tôi làm đơn này, đề nghị Toà án Nhân dân .................................... cho tôi được hoãn thi hành hình phạt tù theo bản án nêu trên vì: (ghi rõ lí do xin tạm đình chỉ).
  .................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................
  Nên tôi làm đơn này đề nghị Tòa án, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những quy định đối với người bị kết án tù được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                               ............., ngày……tháng……năm…
  XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, Xà     NGƯỜI LÀM ĐƠN

    ………………………………………….                       (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  Nguồn: Luật Doanh Gia

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |