Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #495553 30/06/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1886)
  Số điểm: 13243
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng xây dựng

  Việc hủy hợp đồng công trình xây dựng khi 1 bên đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình và muốn hủy hợp đồng với bên còn lại? có cần thông báo với bên còn lại về việc hủy hợp đồng không?

  Việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng là một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

  Theo Điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng:

  "1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

  3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

  4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

  5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng."

  Khi tiến hành chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương bên bạn phải có nghĩa vụ thông báo trước. Nếu bên bạn mà không thông báo cho bên kia dẫn đến tình trạng bên kia bị thiệt hại thì bên bạn phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bên còn lại. Do đó khi đơn phương chấm dứt hợp đồng bên bạn cần báo trước để bên kia có sự chuẩn bị cho việc chấm dứt hợp đồng với bên mình. Việc thông báo trước là một nghĩa vụ được Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nhằm đảm bảo sự an toàn cũng như tính kịp thời của bên bị chấm dứt hợp đồng trước sự đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng của bên kia.

   
  6502 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #504135   07/10/2018

  Theo điều 428 Bộ luật Dân sự 2015 thì đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được quy định như sau:

  "1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

  3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

  4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

  5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng."

  Tuy nhiên theo như bạn nói thì bên này đã thực hiện xong nghĩa vụ, nghĩa là đã thực hiện xong hợp đồng, nên không thể quy về trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được. Vì bản chất khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng là trong giai đoạn chưa làm xong nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

   
  Báo quản trị |