Đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lao động nữ đang nuôi con nhỏ, liệu có đúng luật?

Chủ đề   RSS   
 • #581327 11/03/2022

  bhnghia99

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:09/03/2022
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 366
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lao động nữ đang nuôi con nhỏ, liệu có đúng luật?

  Đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi, công ty lấy lý do do nuôi con nhỏ nên thường xuyên không hoàn thành công việc được giao và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Liệu hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của công ty đới với lao động nữ này có đúng quy định pháp luật

  Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2019 có quy định các trường hợp không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

  1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

  2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

  3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

  Trường hợp người lao động nữ đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi là thuộc trường hợp người lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được quy định tại khoản 3 Điều trên. Vì vậy, nếu người lao động nữ đang nuôi con nhỏ mà công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì hành vi này là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

   

   
  490 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582837   20/04/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1988)
  Số điểm: 14314
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lao động nữ đang nuôi con nhỏ, liệu có đúng luật?

  Tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 có nêu:
   
  "Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
   
  1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:
   
  a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;"
   
  Như vậy, trong trường hợp người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo quy chế thì người sử dụng lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp lao động đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng thì mặc dù thuộc trường hợp được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không được tiến hành quyền đơn phương của mình theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động 2019:
   
  "Điều 37. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
   
  ...
   
  3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi."
   
  Tuy nhiên mình có thắc mắc ở đây nếu như hiện tại không được quyền đơn phương nhưng sau khi hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có được đơn phương do thời gian trước đó không thường xuyên hoàn thành công việc không (giống kỷ luật lao động có thời hiệu xử lý kỷ luật). Hiện thì mình không thấy có trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp khi hết thời gian nuôi con, không biết có bạn nào có thông tin gì liên quan đến vấn đề này hay không?
   
  Báo quản trị |