Đơn giản hóa thủ tục thuộc dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #602944 01/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đơn giản hóa thủ tục thuộc dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

  Ngày 29/5/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 587/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.
   
  Theo đó, tại tại dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thực hiện sẽ đơn giản hóa các thủ tục sau:
   
  don-gian-hoa-thu-tuc-thuoc-dich-vu-dai-dien-so-huu-cong-nghiep
   
  (1) Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
   
  Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (mã thủ tục hành chính 1.003686)
   
  - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:
   
  + Bãi bỏ yêu cầu về Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đề nghị ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
   
  + Bổ sung yêu cầu người nộp đơn kê khai mã số doanh nghiệp trong tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp để có thể tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và sửa Tờ khai trong hồ sơ.
   
  - Lợi ích phương án cắt giảm, đơn giản hóa:
   
  + Chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: 26.370.000 đồng/năm.
   
  + Chi phí tuân thủ sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: 25.700.000 đồng/năm.
   
  + Chi phí tiết kiệm: 670.000 đồng/năm.
   
  + Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 3%.
   
  (2) Ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
   
  Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/Người đại diện sở hữu công nghiệp (mã thủ tục hành chính 1.003661)
   
  - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:
   
  + Bãi bỏ yêu cầu về Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đề nghị ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
   
  + Bổ sung yêu cầu người nộp đơn kê khai mã số doanh nghiệp trong tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp để có thể tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và sửa Tờ khai trong hồ sơ.
   
  - Lợi ích phương án cắt giảm, đơn giản hóa:
   
  + Chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: 26.370.000 đồng/năm.
   
  + Chi phí tuân thủ sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: 25.700.000 đồng/năm.
   
  + Chi phí tiết kiệm: 670.000 đồng/năm.
   
  + Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 3%.
   
  (3) Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
   
  Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (mã thủ tục hành chính 1.003834).
   
  - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:
   
  + Bãi bỏ yêu cầu cung cấp “Bản sao thông báo đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức” trong Hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
   
  + Đối với trường hợp quy định tại khoản 53.2 Mục 1 Chương III Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, người nộp đơn có Căn cước công dân (thay vì CMND) thì không yêu cầu phải nộp bản sao CCCD mà chỉ cần yêu cầu kê khai số CCCD trong Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp để có thể tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
   
  - Lợi ích phương án cắt giảm, đơn giản hóa:
   
  + Chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: 31.040.000 đồng/năm.
   
  + Chi phí tuân thủ sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: 30.370.000 đồng/năm.
   
  + Chi phí tiết kiệm: 670.000 đồng/năm.
   
  + Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 2%.
   
  (4) Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
   
  Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (mã thủ tục hành chính 1.003808)
   
  - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:
   
  + Bãi bỏ yêu cầu cung cấp “Bản sao thông báo đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức” trong Hồ sơ yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
   
  + Đối với trường hợp quy định tại khoản 53.2 Mục 1 Chương III Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, người nộp đơn có Căn cước công dân (thay vì Chứng minh nhân dân) thì không yêu cầu phải nộp bản sao Căn cước công dân mà chỉ cần yêu cầu kê khai số Căn cước công dân trong Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, để có thể tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
   
  - Lợi ích phương án cắt giảm, đơn giản hóa
   
  + Chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: 31.040.000 đồng/năm.
   
  + Chi phí tuân thủ sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: 30.370.000 đồng/năm.
   
  + Chi phí tiết kiệm: 670.000 đồng/năm.
   
  + Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 2%.
   
  Xem thêm Quyết định 587/QĐ-TTg năm 2023 có hiệu lực từ ngày 29/5/2023.
   
  59 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (20/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận