Đơn giản hóa hồ sơ xin giao đất, thuê đất không qua đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #595395 10/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đơn giản hóa hồ sơ xin giao đất, thuê đất không qua đấu thầu

  Đây là nội dung tại Thông tư 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư thuộc quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.
   
  Theo đó, Thông tư 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT như sau:
   
  don-gian-hoa-ho-so-thue-dat-khong-qua-dau-thau
   
  Cụ thể, sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT như sau:
   
  Người xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND cấp huyện, cấp tỉnh (dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư) thì chỉ cần nộp Đơn xin giao đất, cho thuê đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.
   
  Đồng thời bãi bỏ điểm c, d khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.
   
  Theo như khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ các giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.
   
  Nhưng hiện hành đã bãi bỏ điểm c và d khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT vì thế người dân khi làm hồ sơ thuê đất Nhà nước chỉ cần nộp Đơn xin giao đất, cho thuê đất quy định tại điểm a Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.
   
  Ngoài ra, sửa đổi Mẫu số 01 (Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất), Mẫu số 04 (Hợp đồng cho thuê đất) và Mẫu số 07 (Thông báo thu hồi đất) quy định tại Phụ lục số I kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.
   
  Kể từ ngày 10/12/2022, người dân không cần phải nộp văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất và trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
   
  Thay đổi cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất tại Điều 12 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT như sau:
   
  Theo đó, Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ TN&MT có trách nhiệm thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép.
   
  Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên nước thuộc Sở TN&MT có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở TN&MT.
   
  Trường hợp địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công.
   
  Xem thêm Thông tư 11/2022/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 10/12/2022.
   
  450 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (18/04/2023) ThanhLongLS (10/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595407   11/12/2022

  Đơn giản hóa hồ sơ xin giao đất, thuê đất không qua đấu thầu

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Việc đơn giản hóa hồ sơ xin giao đất, thuê đất không qua đấu thầu sẽ giúp tiết kiện được rất nhiều thời gian và chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính này. 

   
  Báo quản trị |