Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #512679 23/01/2019

  lock33

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/01/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

  Nhằm giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề liên quan đến nhà cửa, đất đai, hay các thủ tục khiếu nại, tranh chấp một cách nhanh chóng đơn giản. Hôm nay luatdat.com xin chia sẻ Mẫu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai lưu hành mới nhất hiện nay để các bạn tham khảo thêm.

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ….., ngày…tháng…năm 20..

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

   

  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………………………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên tôi là: ………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Sinh năm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  CMT số (thẻ căn cước số): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Ngày cấp:…………………………………..nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Nơi ở:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của  ông (bà): …………………….. Nơi ở: ……………………………..

  Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai đã được nêu bên trên. Vì vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………. tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi đối với thửa đất số…. Loại đất…… hạng đất………địa chỉ……….

   

  Yêu cầu cụ thể:

  Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.

  - Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi.

  Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

  Tôi xin cảm ơn!

   

  Tài liệu có gửi kèm theo:

   

  – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  – ………………………………………………

          NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ

             (ký và ghi họ tên)

   

   
  15908 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận