Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #612024 28/05/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 11271
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 208 lần


  Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2024

  Theo quy định mới nhất hiện nay thì những đối tượng nào sẽ được tham gia thi tuyển, xét tuyển công chức? Và đối tượng nào trong đó sẽ được cộng điểm ưu tiên? Cụ thể sau đây.

  Đối tượng nào được tham gia thi tuyển, xét tuyển công chức?

  Đối tượng tham gia thi tuyển công chức năm 2024

  Theo Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

  - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

  - Đủ 18 tuổi trở lên;

  - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

  - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

  - Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

  - Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo và báo cáo bằng văn bản để cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định.

  Như vậy, mọi người đều được tham gia thi tuyển công chức năm 2024 nếu đáp ứng các điều kiện trên mà không bị phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

  Đối tượng tham gia xét tuyển công chức năm 2024

  Theo Điều 10 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định và được thực hiện riêng đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

  - Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

  - Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

  - Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng. Việc tuyển dụng đối với nhóm đối tượng này được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

  Như vậy, những đối tượng được tham gia xét tuyển công chức năm 2024 là những người sẽ cam kết tình nguyện làm việc ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, người học theo chế độ cử tuyển và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

  Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2024

  Theo Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển bao gồm:

  - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

  - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

  - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

  Như vậy, những đối tượng trên sẽ được ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2024. Nếu thuộc 1 trong các đối tượng ưu tiên sẽ được cộng từ 2,5 đến 7,5 điểm vào vòng 2, nếu người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

  Làm thế sao để biết khi nào có tuyển dụng công chức?

  Theo Điều 13 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển như sau:

  - Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

  - Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

  + Số lượng biên chế công chức cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm;

  + Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển, xét tuyển;

  + Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

  + Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

  + Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển.

  - Việc thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng chỉ được thực hiện trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng và phải công khai theo quy định.

  - Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

  - Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/28/phieu-dang-ky-du-tuyen-cong-chuc.doc Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2024 (Mẫu số 01 Nghị định 138/2020/NĐ-CP)

  Như vậy, việc tuyển dụng công chức sẽ được cơ quan có thẩm quyền thông báo công khai ít nhất 1 lần trên một trong các hình thức báo in, báo điện tử, báo nói hoặc báo hình. Đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

  Theo đó, người có nguyện vọng thi tuyển, xét tuyển công chức theo dõi trên các phương tiện này để nộp hồ sơ dự tuyển đúng quy định.

   
  136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận