Đối tượng tham gia bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2023- 2027

Chủ đề   RSS   
 • #602478 12/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đối tượng tham gia bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2023- 2027

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2023 ngày 11/5/2023 Phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023 - 2027".
   
  Theo đó, đối tượng tham gia bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2023- 2027 bao gồm:
   
  doi-tuong-tham-gia-boi-duong-can-bo-doan-tncs-ho-chi-minh-2023-2027
   
  Đối tượng tham gia bồi dưỡng do Trung ương Đoàn thực hiện
   
  (1) Đối tượng bồi dưỡng cán bộ theo chức danh
   
  - Bí thư, Phó Bí thư và cán bộ được quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội cấp tỉnh.
   
  - Bí thư, Phó Bí thư Đoàn, cán bộ được quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện; Trưởng, phó các Ban và cán bộ được quy hoạch trưởng, phó các Ban của Đoàn cấp tỉnh.
   
  - Bí thư, cán bộ quy hoạch Bí thư Đoàn các xã thuộc 1551 xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2021.
   
  - Các xã thuộc 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 353/QĐ-TTg năm 2022.
   
  (2) Đối tượng bồi dưỡng chuyên môn
   
  - Đối tượng bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cơ bản: Cán bộ chuyên trách đang công tác tại các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn; cán bộ đoàn chuyên trách các xã thuộc 1551 xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2021.
   
  - Các xã thuộc 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 353/QĐ-TTg năm 2022.
   
  - Đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ: Cán bộ các ban phong trào của Trung ương Đoàn, lãnh đạo và cán bộ các ban chuyên môn của Đoàn cấp tỉnh.
   
  - Đối tượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý: Cán bộ đương chức hoặc cán bộ trong quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
   
  - Đối tượng bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên: Cán bộ, giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cán bộ các ban phong trào, các Trung tâm sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn; lãnh đạo các Ban chuyên môn Đoàn cấp tỉnh, cán bộ giáo viên các trường Đoàn, Trung tâm thuộc Đoàn cấp tỉnh, cán bộ các Trường Chính trị tỉnh được phân công giảng dạy về công tác Đoàn.
   
  Đối tượng bồi dưỡng do các bộ, ngành, địa phương thực hiện
   
  - Đối tượng bồi dưỡng theo chức danh: Bí thư Đoàn cấp cơ sở (trừ những Bí thư Đoàn xã thuộc đối tượng bồi dưỡng của Trung ương Đoàn thực hiện).
   
  - Đối tượng bồi dưỡng chuyên môn:
   
  + Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng Đoàn, Hội, Đội cơ bản: Cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở; Bí thư Đoàn cơ sở (trừ Bí thư Đoàn xã thuộc đối tượng đào tạo của Trung ương Đoàn thực hiện).
   
  + Bồi dưỡng Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện, cấp cơ sở.
   
  + Bồi dưỡng cán bộ kiêm nhiệm công tác Đoàn cơ sở và Bí thư chi đoàn.
   
  Phạm vi và thời gian áp dụng bồi dưỡng do các bộ
   
  - Đề án áp dụng trên toàn quốc, gồm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và bộ, ngành trung ương.
   
  - Từ năm 2023 đến năm 2027.
   
  Nội dung nghiên cứu, khảo sát và biên soạn tài liệu bồi dưỡng
   
  - Tổ chức hội thảo khoa học, khảo sát tình hình thực tế để nghiên cứu xây dựng các tài liệu bồi dưỡng theo nội dung các chương trình đã ban hành.
   
  - Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng có kết cấu hợp lý, kiến thức lý luận với nghiệp vụ và kỹ năng; kết hợp học lý thuyết và trao đổi, thảo luận; kết hợp học trên lớp và tìm hiểu thực tiễn phù hợp với từng đối tượng.
   
  - Ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng giáo trình, học liệu, bài giảng trực tuyến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu số hóa công tác bồi dưỡng lý thuyết, nghiệp vụ và kỹ năng công tác.
   
  Nội dung đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên
   
  - Đào tạo giảng viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, giảng viên dạy công tác Đoàn, Hội, Đội của các trường chính trị cấp tỉnh, các Trung tâm thanh thiếu niên, các trường đại học, cao đẳng có ngành gần.
   
  - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ và kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, chuyên gia là những người nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đoàn, Hội, Đội và các lĩnh vực khoa học, giáo dục, quản lý.
   
  Nội dung tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án
   
  - Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi đảm bảo khoa học, có khả năng phân loại học viên, phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học viên. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá trực tuyến.
   
  - Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc triển khai thực hiện Đề án nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn.
   
  - Xây dựng báo cáo định kỳ và tiến hành sơ kết và tổng kết đánh giá triển khai thực hiện Đề án.
   
  Xem thêm Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2023 có hiệu lực từ ngày 11/5/2023.
   
  472 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (24/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận