Đối tượng nào được nợ tiền sử dụng đất ở? Chậm nộp tiền sử dụng đất bị xử lý ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #604752 15/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đối tượng nào được nợ tiền sử dụng đất ở? Chậm nộp tiền sử dụng đất bị xử lý ra sao?

  Đất ở là tài sản thuộc sở hữu toàn dân vì thế cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khi sử dụng đất phải có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất (thuế đất phi nông nghiệp). Vậy ai sẽ được nợ tiền sử dụng đất ở, trường hợp nợ quá hạn thì bị xử lý thế nào?
   
  doi-tuong-nao-duoc-no-tien-su-dung-dat-o
   
  1. Trình tự nộp tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân 
   
  Cụ thể khoản 2 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định rõ trình tự nộp tiền sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân:
   
  - Căn cứ hồ sơ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến.
   
  - Căn cứ Quyết định của UBND cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất hoặc Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.
   
  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho hộ gia đình, cá nhân.
   
  - Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bổ sung hồ sơ.
   
  - Sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan thuế phải ra thông báo nộp tiền sử dụng đất chậm nhất sau 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung. 
   
  - Đồng thời cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiền sử dụng đất theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.
   
  2. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân
   
  Người nộp tiền sử dụng đất dựa theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định cụ thể như sau:
   
  - Thời hạn nộp thuế lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan thuế.
   
  Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 10.
   
  - Thời hạn nộp tiền thuế chênh lệch theo xác định của người nộp thuế tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.
   
  - Thời hạn nộp thuế đối với hồ sơ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
  dụng đất phi nông nghiệp
   
  3. Đối tượng nào được nợ tiền sử dụng đất ở?
   
  Căn cứ Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 79/2019/NĐ-CP) quy định hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
   
  - Đối tượng được nợ tiền sử dụng đất ở gồm:
   
  + Người có công với cách mạng.
   
  + Hộ nghèo.
   
  + Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số.
   
  + Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
   
  - Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất.
   
  - Hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này.
   
  - Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
   
  - Thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.
   
  4. Chậm nộp tiền sử dụng đất bị xử lý thế nào?
   
  Cụ thể tại Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định trường hợp quá hạn nộp thuế, nộp hồ sơ bổ sung, quá hạn nộp tiền nợ sử dụng đất thì sẽ xử lý như sau:
   
  - Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:
   
  + Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;
   
  + Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.
   
  - Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
   
  - Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ và số ngày chậm nộp.
   
  Như vậy chỉ những đối tượng được xác định là người có công với cách mạng, hộ nghèo, là đồng bào dân tộc thiểu số, hay có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được chậm nộp tiền sử dụng đất. Còn trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất, chậm hạn nộp tiền nợ thì sẽ bị tính lãi tiền chậm nộp.
   
  1882 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận