Đối tượng nào được hỗ trợ chi phí học tập năm 2024? Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí học tập 2024?

Chủ đề   RSS   
 • #610070 29/03/2024

  phucpham2205
  Top 100
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (740)
  Số điểm: 13756
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 273 lần
  SMod

  Đối tượng nào được hỗ trợ chi phí học tập năm 2024? Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí học tập 2024?

  Đối tượng nào được hỗ trợ chi phí học tập năm 2024? Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí học tập năm 2024 như thế nào? Mức hỗ trợ chi phí học tập năm 2024 là bao nhiêu? Bài viết sau sẽ giải đáp cho những thắc mắc nêu trên.

  (1) Đối tượng nào được hỗ trợ chi phí học tập năm 2024?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP những đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông sẽ được hỗ trợ chi phí học tập năm 2024 khi thuộc một trong những trường hợp như sau: 

  - Mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

  - Bị khuyết tật. 

  - Có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

  - Ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  Theo đó, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc một trong những trường hợp nêu trên sẽ được hưởng hỗ trợ chi phí học tập năm 2024.

  (2) Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí học tập năm 2024 như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Nghị định 81/2021/NĐ-CP người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ như sau:

  - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo mẫu đơn được quy định tại Phụ lục III Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/29/mau-phu-luc-III.doc Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

  - Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập.

  Bên cạnh đó, Nghị định 81/2021/NĐ-CP cũng nêu rõ trường hợp trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông vừa thuộc diện được miễn, giảm học phí vừa thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan kèm đơn theo mẫu được quy định tại Phụ lục IV của Nghị định  81/2021/NĐ-CP.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/29/mau-phu-luc-iv.doc Mẫu Phụ lục IV

  Ngoài ra, người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.

  Về trình tự giải quyết hồ sơ:

  Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) của người thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập nộp Đơn và bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính các giấy tờ chứng minh thuộc diện hỗ trợ để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc.

  Về nộp hồ sơ: Gửi cơ sở giáo dục trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc hệ thống giao dịch điện tử.

  Về thẩm định và xét duyệt hồ sơ:

  - Đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc phòng giáo dục đào tạo: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập gửi phòng giáo dục và đào tạo thẩm định.

  - Đối với trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách gửi sở giáo dục và đào tạo thẩm định.

  - Đối với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cơ sở giáo dục có trách nhiệm cấp cho người học giấy xác nhận theo quy định tại Phụ lục VIII của Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

  (3) Mức hỗ trợ chi phí học tập năm 2024 là bao nhiêu?

  Theo Khoản 10 Điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về Cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ đóng học phí như sau:

  “10. Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại Điều 18 Nghị định này với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học.”

  Theo đó, trong năm 2024, mức hỗ trợ cho những đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập là 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác.

  Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học.

   
  443 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (21/05/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận