Đối tượng nào được giảm 90% tiền sử dụng đất?

Chủ đề   RSS   
 • #612612 10/06/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (608)
  Số điểm: 9520
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 204 lần


  Đối tượng nào được giảm 90% tiền sử dụng đất?

  Theo quy định của pháp luật Việt Nam, một số đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi giảm 90% tiền sử dụng đất khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai

  (1) Đối tượng nào được giảm 90% tiền sử dụng đất?

  Theo quy định tại Điều 105 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, có 4 mức giảm tiền sử dụng đất dành cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, 4 mốc giảm đó lần lượt là 90%, 80%, 70% và 65%. 

  Các đối tượng được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước bao gồm:

  (i) Được giảm 90%

  - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

  - Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%

  (ii) Được giảm 80%

  Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%.

  (iii) Được giảm 70%

  - Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%.

  - Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

  - Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến.

  - Thân nhân liệt sĩ.

  (iv) Được giảm 65%

  - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

  - Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến.

  Như vậy, đối tượng được giảm 90% tiền sử dụng đất là những người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%.

  (2) Nguyên tắc thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất

  Theo quy định tại Điều 106 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, nguyên tắc thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Điều 104, 105 Nghị định 131/2021/NĐ-CP như sau:

  - Tuân theo nguyên tắc thực hiện quy định tại Điều 6 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 và theo nguyên tắc quy định tại pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

  - Chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

  - Trường hợp một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi thì mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 100%.

  - Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng.

  Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất là chính sách quan trọng của Nhà nước nhằm hỗ trợ các đối tượng có công với đất nước, thân nhân của người có công với đất nước, do đó, việc thực hiện chính sách này cần tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả.

  Thực hiện tốt chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

   
  105 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận