Đối tượng nào được dự thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên chính năm 2023?

Chủ đề   RSS   
 • #598866 21/02/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1565)
  Số điểm: 56721
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1209 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đối tượng nào được dự thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên chính năm 2023?

  Tòa án Nhân dân tối cao ban hành Công văn 102/TANDTC-TCCB về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính năm 2023 ngày 20/02/2023.

  Theo đó, Công văn 102/TANDTC-TCCB quy định một số điều kiện, tiêu chuẩn dự thi trong kỳ thi này như sau:

  Đối tượng

  - Công chức đang giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch lên ngạch cán sự;

  - Công chức đang giữ ngạch cán sự hoặc tương đương có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên;

  - Công chức đang giữ ngạch chuyên viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính.

  Tiêu chuẩn, điều kiện

  (1) Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên cán sự

  - Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu;

  - Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2022; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

  - Hiện đang giữ ngạch nhân viên (Mã ngạch: 01.005) hoặc tương đương và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cán sự (Mã ngạch: 01.004);

  - Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch cán sự quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNV;

  - Phải có thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên tối thiểu 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch là ngày 01/04/2023.

  (2) Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên

  - Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu;

  - Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2022; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

  - Hiện đang giữ ngạch cán sự (Mã ngạch: 01.004) và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên (Mã ngạch: 01.003);

  - Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNV;

  - Phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch là ngày 01/04/2023.

  (3) Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

  - Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu;

  - Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2022; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

  - Hiện đang giữ ngạch chuyên viên (Mã ngạch: 01.003) và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính (Mã ngạch: 01.002);

  - Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNV;

  - Phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch là ngày 01/04/2023;

  - Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

  Trên đây là thông tin về đối tượng và tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính năm 2023.

  Xem chi tiết về kỳ thi tại Công văn 102/TANDTC-TCCB ngày 20/02/2023.

   
  195 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (22/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận